Bảng giá linh kiện máy làm mát , quạt điều hoà Daikio, Daikiosan, Kasuto, Makano, Nakami

Ngày:26/06/2020 lúc 16:14PM

MODELTÊN LINH KIỆNĐVT GIÁ CÔNG BỐ
( Chưa NC, VC) 
DK-3500ABảng nhựa khiển DK-3500ACái        106,722
DKA-06000BBảng nhựa khiển of DKA-06000BCái         85,378
KSA-04500ABảng nhựa khiển KSA-04500ACái         72,572
DKA-05000EBảng nhựa khiển DKA-05000ECái         72,572
KSA-05000ABảng nhựa khiển KSA-05000ACái         72,572
DKA-04000CBảng nhựa khiển DKA-04000CCái         67,591
DKA-02500BBảng nhựa khiển DKA-02500BCái         61,959
KSA-03500CBảng nhựa khiển KSA-03500CCái         56,327
DKA-04000EBảng nhựa khiển DKA-04000ECái         56,327
DKA-04000FBảng nhựa khiển DKA-04000FCái         56,327
DKA-10000ABảng nhựa khiển DKA-10000ACái         52,945
DKA-04000DBảng nhựa khiển DKA-04000DCái         50,692
DKA-04000DBảng nhựa khiển DKA-04000DCái         50,692
DKA-05000GBảng nhựa khiển DKA-05000GCái         33,350
DKA-04000BBảng nhựa khiển DKA-04000BCái         26,681
DK-60000TLBảng điều khiển DK-60000TLCái     1,345,050
DKA-05000ABảng nhựa khiển DKA-05000ACái         51,821
DKA-05000CBảng nhựa khiển DKA-05000CCái         51,821
DKA-07000ABảng nhựa khiển DKA-07000ACái         51,821
DKA-07000ABảng nhựa khiển DKA-07000ACái         51,821
DK-9000ABảng nhựa khiển DK-9000ACái         51,821
DK-3000BBảng nhựa khiển DK-3000BCái         85,378
DKA-04500CBảng nhựa khiển DKA-04500CCái         56,327
DKA-04500DBảng nhựa khiển DKA-04500DCái         56,327
DK-6000ABảng nhựa khiển DK-6000ACái        106,722
DKA-00800ABảng nhựa khiển DKA-00800ACái         37,944
DKA-03500BBảng nhựa khiển DKA-03500BCái         58,577
DKA-04000ABảng nhựa khiển DKA-04000ACái         26,681
DKA-06000ABảng nhựa khiển DKA-06000ACái         85,378
DKA-03500CBảng nhựa khiển DKA-03500CCái         26,681
KSA-06000ABảng nhựa khiển KSA-06000ACái         45,060
DKA-06000CBảng nhựa khiển DKA-06000CCái         85,378
DKA-05000ABảng mạch DKA-05000ACái        184,338
DKA-05000CBảng mạch DKA-05000CCái        184,338
DK-7000B
DK-14000A
Bảng mạch nguồn DK-7000BCái        526,848
DKA-05000BBảng mạch nguồn DKA-05000BCái        476,280
DKA-05000DBảng mạch nguồn DKA-05000DCái        476,280
DKA-07000ABảng mạch nguồn DKA-07000ACái        758,520
DK-9000ABảng mạch nguồn DK-9000ACái        758,520
DKA-00800ABảng mạch nguồn DKA-00800ACái        308,700
DKA-04000ABảng mạch nguồn DKA-04000ACái        308,700
DV-1145
DV-1160
DV-11140
Bảng mạch nguồn DV-1145
DV-1160
DV-11140
Cái        441,000
DKA-04500DBảng mạch nguồn DKA-04500DCái        392,490
DKA-10000ABảng mạch nguồn DKA-10000ACái        758,520
DKA-15000ABảng mạch nguồn DKA-15000ACái        758,520
DK-1500BBảng mạch nguồn DK-1500BCái        333,396
DK-6000ABảng mạch nguồn DK-6000ACái        823,200
DK-800ABảng mạch nguồn DK-800ACái        321,048
DKA-03500BBảng mạch nguồn DKA-03500BCái        489,804
DKA-06000BBảng mạch nguồn DKA-06000BCái        411,600
DK-800ABảng mạch nguồn đời thứ 2 DK-800ACái        321,048
DK-6000TNBảng mạch nguồn DK-6000TNCái        823,200
DK-60000TLBảng mạch nguồn DK-60000TLCái     1,323,000
DK-3000BBảng mạch điều khiển DK-3000BCái        411,600
DKA-05000BBảng mạch điều khiển DKA-05000BCái        271,656
DKA-07000ABảng mạch điều khiển DKA-07000ACái        564,480
DK-9000ABảng mạch điều khiển DK-9000ACái        564,480
DKA-15000ABảng mạch điều khiển DKA-15000ACái        564,480
DK-7000B
DK-14000A
Bảng mạch điều khiển DK-7000B, DK-14000ACái        526,848
DV-1145Bảng mạch điều khiển DV-1145Cái        441,000
DKA-04500DBảng mạch điều khiển DKA-04500DCái        392,490
DKA-10000ABảng mạch điều khiển DKA-10000ACái        370,440
DK-1500BBảng mạch điều khiển DK-1500BCái        333,396
DKA-02500BBảng mạch điều khiển DKA-02500BCái        683,256
DK-3500ABảng mạch điều khiển DK-3500ACái     1,811,040
DK-5000B cũBảng mạch điều khiển DK-5000B đời đầuCái        411,600
DK-6000ABảng mạch điều khiển DK-6000ACái        576,240
DK-800ABảng mạch điều khiển DK-800ACái        321,048
DKA-00800ABảng mạch điều khiển DKA-00800ACái        308,700
DKA-01500BBảng mạch điều khiển DKA-01500BCái        683,256
DKA-03500BBảng mạch điều khiển DKA-03500BCái        489,804
DKA-04000ABảng mạch điều khiển DKA-04000ACái        304,584
DKA-06000BBảng mạch điều khiển DKA-06000BCái        411,600
DKA-00800ABảng mạch điều khiển đời thứ 2 DKA-00800ACái        321,048
DKA-01500BBảng mạch điều khiển đời thứ 2 DKA-01500BCái        683,256
DK-6000TNBảng mạch điều khiển DK-6000TNCái        576,240
 Bơm nước 3 phaCái        573,300
DKA-01500BBơm nước DKA-01500BCái        238,669
DKA-00800ABơm nước DKA-00800ACái        238,669
DKA-02500BBơm nước DKA-02500BCái        352,800
DK-3500ABơm nước DK-3500ACái        291,060
DK-6000ABơm nước DK-6000ACái        291,060
DKA-04500CBơm nước DKA-04500CCái        308,700
DKA-04500DBơm nước DKA-04500DCái        308,700
DKA-06000ABơm nước DKA-06000ACái        388,080
DKA-04000ABơm nước DKA-04000ACái        388,080
DK-3000BBơm nước DK-3000BCái        308,700
DK-9000ABơm nước DK-9000ACái        308,700
DKA-06000BBơm nước DKA-06000BCái        308,700
DKA-05000ABơm nước DKA-05000ACái        308,700
DKA-05000CBơm nước DKA-05000CCái        308,700
DKA-07000ABơm nước DKA-07000ACái        308,700
DKA-10000ABơm nước DKA-10000ACái        308,700
DK-60000TLBơm nước DK-60000TLCái     1,587,600
DKA-03500CBơm nước DKA-03500CCái        164,934
DKA-06000CBơm nước DKA-06000CCái        223,146
DKA-04000DBơm nước DKA-04000DCái        270,686
DKA-02500BBánh xe có khóa DKA-02500BCái         72,728
DKA-01500BBánh xe có khóa DKA-01500BCái         72,728
DK-3000BBánh xe có khóa DK-3000BCái         43,293
DKA-04500CBánh xe có khóa DKA-04500CCái         72,728
DKA-04500DBánh xe có khóa DKA-04500DCái         72,728
DKA-06000ABánh xe có khóa DKA-06000ACái         72,728
DKA-06000BBánh xe có khóa DKA-06000BCái         72,728
DKA-05000ABánh xe có khóa DKA-05000ACái        101,711
DKA-05000BBánh xe có khóa DKA-05000BCái        101,711
DKA-10000ABánh xe có khóa DKA-10000ACái        101,711
DKA-07000ABánh xe có khóa DKA-07000ACái        136,710
DK-9000ABánh xe có khóa DK-9000ACái        136,710
DKA-15000ABánh xe có khóa DKA-15000ACái        136,710
DK-3500ABánh xe có khóa DK-3500ACái        136,710
DKA-05000CBánh xe có khóa DKA-05000CCái        101,711
DKA-05000DBánh xe có khóa DKA-05000DCái        101,711
DK-6000ABánh xe có khóa DK-6000ACái        131,242
DKA-00800ABánh xe có khóa DKA-00800ACái         25,974
DKA-04000ABánh xe có khóa DKA-04000ACái         41,849
DKA-03500BBánh xe có khóa DKA-03500BCái         41,849
DV-1145Bánh xe có khóa DV-1145Cái        142,864
DKA-03500CBánh xe có khóa DKA-03500CCái         57,722
KSA-06000ABánh xe có khóa KSA-06000ACái         87,494
DK-3000BBánh xe không khóa DK-3000BCái         43,293
DKA-04500CBánh xe không khóa DKA-04500CCái         87,494
DKA-04500DBánh xe không khóa DKA-04500DCái         87,494
DKA-06000ABánh xe không khóa DKA-06000ACái         87,494
DKA-06000BBánh xe không khóa DKA-06000BCái         87,494
DKA-05000ABánh xe không khóa DKA-05000ACái         89,683
DKA-05000BBánh xe không khóa DKA-05000BCái         89,683
DKA-10000ABánh xe không khóa DKA-10000ACái         89,683
DKA-07000ABánh xe không khóa DKA-07000ACái        120,305
DK-9000ABánh xe không khóa DK-9000ACái        120,305
DKA-15000ABánh xe không khóa DKA-15000ACái        120,305
DKA-01500BBánh xe không khóa DKA-01500BCái         49,639
DKA-02500BBánh xe không khóa DKA-02500BCái         49,639
DK-3500ABánh xe không khóa DK-3500ACái        109,368
DKA-05000CBánh xe không khóa DKA-05000CCái         89,683
DKA-05000DBánh xe không khóa DKA-05000DCái         89,683
DK-6000ABánh xe không khóa DK-6000ACái        109,368
DKA-00800ABánh xe không khóa DKA-00800ACái         33,420
DKA-03500BBánh xe không khóa DKA-03500BCái         38,961
DV-1145Bánh xe không khóa DV-1145Cái        109,368
DKA-03500CBánh xe không khóa DKA-03500CCái         46,178
KSA-06000ABánh xe không khóa KSA-06000ACái         88,042
DKA-00800ACần gạt bơm DKA-00800ACái         49,240
DK-3000BCánh quạt DK-3000BCái        202,125
DKA-04500CCánh quạt DKA-04500CCái        385,875
DKA-04500DCánh quạt DKA-04500DCái        385,875
DKA-05000ACánh quạt DKA-05000ACái        358,314
DKA-05000CCánh quạt DKA-05000CCái        358,314
DKA-05000DCánh quạt DKA-05000DCái        358,314
DKA-10000ACánh quạt DKA-10000ACái        358,314
DKA-07000ACánh quạt DKA-07000ACái        468,564
DK-9000ACánh quạt DK-9000ACái        468,564
DKA-07000ACánh quạt DKA-07000ACái        468,564
DK-7000B
DK-14000A
Cánh quạt DK-7000B, DK-14000ACái        423,543
DKA-06000ACánh quạt DKA-06000ACái        252,658
DKA-06000BCánh quạt DKA-06000BCái        252,658
DKA-15000ACánh quạt DKA-15000ACái        799,314
DKA-01500BCánh quạt DKA-01500BCái         64,007
DKA-01500BCánh quạt DKA-01500BCái         64,007
DKA-02500BCánh quạt DKA-02500BCái        189,998
DK-3500ACánh quạt DK-3500ACái        711,480
DK-5000B cũCánh quạt DK-5000B đời đầuCái        321,564
DK-6000ACánh quạt DK-6000ACái        643,125
DKA-00800ACánh quạt DKA-00800ACái        104,738
DKA-03500BCánh quạt DKA-03500BCái        222,338
DKA-04000ACánh quạt DKA-04000ACái        159,680
DK-60000TLCánh quạt DK-60000TLCái   34,692,000
DKA-03500CCánh quạt DKA-03500CCái         75,643
DKA-04000CCánh quạt DKA-04000CCái        115,762
DKA-04000DCánh quạt DKA-04000DCái        115,762
KSA-06000ACánh quạt KSA-06000ACái        242,550
DKA-06000CCánh quạt DKA-06000CCái        202,125
KSA-03500CCánh quạt KSA-03500CCái        202,125
DKA-10000AChân đỡ DKA-10000ACái        186,958
DKA-05000AChân đỡ DKA-05000ACái        186,958
DKA-07000AChân đỡ DKA-07000ACái        233,696
DKA-07000AChân đỡ DKA-07000ACái        233,696
DK-9000AChân đỡ DK-9000ACái        233,696
DK-3000BChân đỡ DK-3000BCái        108,486
DK-6000AChân đỡ DK-6000ACái        452,025
DKA-04500CTấm làm mát sau DKA-04500CCái        370,440
DKA-05000CTấm làm mát sau DKA-05000CCái        316,932
DK-7000B
DK-14000A
Tấm làm mát sau DK-7000B, DK-14000ACái     1,029,000
DKA-06000ATấm làm mát sau DKA-06000ACái        463,050
DKA-01500BTấm làm mát sau DKA-01500BCái        230,908
DKA-02500BTấm làm mát sau DKA-02500BCái        403,368
DK-3000BTấm làm mát sau DK-3000BCái        294,294
DK-3500ATấm làm mát sau DK-3500ACái        926,100
DK-4500ATấm làm mát sau DK-4500ACái        329,280
DK-5000B cũTấm làm mát sau DK-5000B đời đầuCái        305,613
DK-6000ATấm làm mát sau DK-6000ACái        926,100
DKA-00800ATấm làm mát sau DKA-00800ACái        147,147
DKA-04000ATấm làm mát sau DKA-04000ACái        391,020
DV-1145Tấm làm mát sau DV-1145Cái        823,200
DKA-07000ATấm làm mát sau DKA-07000ACái        998,130
DKA-03500BTấm làm mát sau DKA-03500BCái        565,950
DK-60000TLTấm làm mát DK-60000TLCái     7,408,800
DKA-03500CTấm làm mát sau DKA-03500CCái         65,170
DKA-04500CTấm làm mát hông DKA-04500CCái        203,742
DKA-05000CTấm làm mát hông DKA-05000CCái        252,414
DKA-07000ATấm làm mát hông DKA-07000ACái        203,742
DKA-06000ATấm làm mát hông DKA-06000ACái        226,380
DKA-15000ATấm làm mát hông DKA-15000ACái        596,820
DK-4500ATấm làm mát hông DK-4500ACái        141,488
DK-5000B cũTấm làm mát hông DK-5000B đời đầuCái        282,975
DK-6000ATấm làm mát hông DK-6000ACái        169,785
DKA-04000ATấm làm mát hông DKA-04000ACái        158,466
DV-1145Tấm làm mát hông DV-1145Cái        411,600
DKA-03500CTấm làm mát hông DKA-03500CCái         65,170
KSA-06000ATấm làm mát hông KSA-06000ACái        135,828
DKA-04500CCông tắc bơm, đảo DKA-04500CCái         33,350
DKA-04500CCông tắc tốc độ DKA-04500CCái         73,222
DKA-03500CCông tắc bơm, đảo DKA-03500CCái         26,681
DKA-03500CCông tắc tốc độ DKA-03500CCái         26,681
DKA-05000BThanh chống động cơ quạt DKA-05000BCái        142,178
DKA-05000CCột nhựa DKA-05000CCái        151,595
DKA-15000ACột nhựa DKA-15000ACái        303,189
DK-60000TLDây curoa DK-60000TLCái        452,025
DKA-05000BDây nguồn chống giật DKA-05000BCái        355,446
DKA-05000CBộ điều khiển cơ DKA-05000CCái        281,431
DK-4500ABộ điều khiển cơ DK-4500ACái        452,025
DK-60000TLGối đỡ vòng bi DK-60000TLCái        904,050
DKA-01500BHộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-01500BCái         23,910
DKA-10000AHộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-10000ACái         52,246
DKA-00800AHộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-00800ACái         17,935
DKA-03500BHộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-03500BCái         14,346
DKA-04000AHộp đựng bảng mạch điều khiển DKA-04000ACái         17,935
DK-3000BKhung tấm làm mát sau DK-3000BCái         91,728
DKA-01500BKhung tấm làm mát DKA-01500BCái        103,194
DKA-02500BKhung tấm làm mát DKA-02500BCái        126,126
DK-4500AThanh giữ tấm làm mát sau DK-4500ACái         52,368
DKA-00800AKhung tấm làm mát DKA-00800ACái         94,021
DKA-03500BKhung tấm làm mát sau DKA-03500BCái        334,425
DKA-15000AThanh giữ tấm làm mát hông DKA-15000ACái         54,697
DK-3000BThanh đỡ động cơ quạt DK-3000BCái        109,368
DKA-04500CThanh đỡ động cơ quạt DKA-04500CCái         98,431
DKA-05000CThanh đỡ động cơ quạt DKA-05000CCái        116,204
DKA-07000AThanh đỡ động cơ quạt DKA-07000ACái        133,978
DKA-07000AThanh đỡ động cơ quạt DKA-07000ACái        133,978
DK-7000B
DK-14000A
Thanh đỡ động cơ quạt DK-7000B, DK-14000ACái        300,762
DKA-06000BThanh đỡ động cơ quạt DKA-06000BCái         69,266
DKA-15000AThanh đỡ động cơ quạt DKA-15000ACái        230,584
DKA-01500BKhung đỡ động cơ quạt DKA-01500BCái         55,412
DKA-02500BKhung đỡ động cơ quạt DKA-02500BCái         75,039
DKA-03500BKhung đỡ động cơ quạt DKA-03500BCái        143,362
DKA-04000AThanh đỡ động cơ quạt DKA-04000ACái        147,375
DK-6000AThanh đỡ động cơ quạt DK-6000ACái        109,368
DKA-03500CThanh đỡ động cơ quạt DKA-03500CCái         30,380
DKA-06000AKhung miệng gió DKA-06000ACái         46,922
DK-3500AKhung thùng nước DK-3500ACái        198,891
DKA-01500BKhung thùng nước DKA-01500BCái         45,805
DKA-00800AKhung thùng nước DKA-00800ACái         30,136
DKA-04500CLá đảo dọc DKA-04500CCái         40,079
DKA-05000CLá đảo dọc DKA-05000CCái         23,054
DKA-07000ALá đảo dọc DKA-07000ACái         19,590
DKA-07000ALá đảo dọc DKA-07000ACái         19,590
DK-7000B
DK-14000A
Lá đảo dọc DK-7000B
DK-14000A
Cái         42,944
DKA-06000BLá đảo dọc DKA-06000BCái         22,600
DKA-15000ALá đảo dọc DKA-15000ACái         44,661
DKA-01500BLá đảo dọc DKA-01500BCái         38,171
DKA-02500BLá đảo dọc DKA-02500BCái         37,791
DK-3000BLá đảo dọc DK-3000BCái         24,110
DK-3500ALá đảo dọc DK-3500ACái         57,258
DK-4500ALá đảo dọc DK-4500ACái         27,122
DK-5000B cũLá đảo dọc DK-5000B đời đầuCái         23,054
DK-6000ALá đảo dọc DK-6000ACái         45,805
DKA-00800ALá đảo dọc DKA-00800ACái         10,548
DKA-03500BLá đảo dọc DKA-03500BCái         52,676
DKA-04000ALá đảo dọc DKA-04000ACái         16,575
DKA-10000ALá đảo dọc DKA-10000ACái         23,054
KSA-06000ALá đảo dọc KSA-06000ACái         27,293
DKA-06000CLá đảo dọc DKA-06000CCái         19,285
KSA-03500CLá đảo dọc KSA-03500C         13,560
DKA-04500DLá đảo ngang DKA-04500DCái         31,340
DKA-05000BLá đảo ngang DKA-05000BCái         36,164
DK-9000ALá đảo ngang DK-9000ACái         36,164
DK-7000B
DK-14000A
Lá đảo ngang DK-7000B, DK-14000ACái         36,164
DKA-06000BLá đảo ngang DKA-06000BCái         18,080
DKA-15000ALá đảo ngang DKA-15000ACái         44,661
DKA-01500BLá đảo ngang DKA-01500BCái         24,003
DK-3000BLá đảo ngang DK-3000BCái         24,110
DK-5000B cũLá đảo ngang DK-5000B đời đầuCái         23,054
DKA-00800ALá đảo ngang DKA-00800ACái         11,076
DKA-10000ALá đảo ngang DKA-10000ACái         23,054
KSA-06000ALá đảo ngang KSA-06000ACái         19,935
DKA-06000CLá đảo ngang DKA-06000CCái         19,135
KSA-03500CLá đảo ngang KSA-03500C         18,080
DKA-01500BLồng quạt DKA-01500BCái         75,578
DKA-02500BLồng quạt DKA-02500BCái         75,942
DKA-00800ALồng quạt DKA-00800ACái         62,981
DKA-03500BLồng quạt DKA-03500BCái        144,197
DKA-01500BLưới che bảo vệ lồng quạt DKA-01500BCái         36,164
DKA-02500BLưới che bảo vệ lồng quạt DKA-02500BCái         13,560
DKA-05000CLưới bảo vệ trước DKA-05000CCái        205,521
DKA-15000ALưới bảo vệ trước DKA-15000ACái        280,711
DKA-01500BLưới bảo vệ trước DKA-01500BCái         78,746
DKA-02500BLưới bảo vệ trước DKA-02500BCái        120,305
DKA-10000ALưới bảo vệ trước DKA-10000ACái        205,521
DKA-00800ALưới bảo vệ trước DKA-00800ACái         39,250
DKA-04000CLưới bảo vệ trước DKA-04000CCái         30,380
DKA-04000DLưới bảo vệ trước DKA-04000DCái         30,380
DKA-04500CLưới lọc DKA-04500CCái        109,368
DKA-07000ALưới lọc sau DKA-07000ACái        160,406
DKA-06000ALưới lọc sau DKA-06000ACái         95,699
DKA-01500BLưới lọc sau DKA-01500BCái         56,567
DKA-02500BLưới lọc sau DKA-02500BCái        114,836
DK-3000BLưới lọc sau DK-3000BCái        200,508
DK-3500ALưới lọc sau DK-3500ACái        300,762
DK-4500ALưới lọc DK-4500ACái        109,368
DKA-00800ALưới lọc sau DKA-00800ACái         48,488
DKA-03500BLưới lọc sau DKA-03500BCái        178,451
DKA-05000CLưới lọc DKA-05000CCái         57,722
DK-6000ALưới lọc sau DK-6000ACái        131,242
DKA-03500CLưới lọc sau DKA-03500CCái         76,558
DKA-06000ALưới lọc hông DKA-06000ACái         95,699
DKA-15000ALưới lọc hông DKA-15000ACái        150,381
DKA-03500CLưới nhựa hông DKA-03500CCái         51,532
DKA-01500BLưới nhựa dưới động cơ quạt DKA-01500BCái         56,567
DKA-00800ALưới nhựa dưới động cơ quạt DKA-00800ACái         56,567
DK-3000BKênh phân phối nước DK-3000BCái        232,445
DKA-06000BKênh phân phối nước DKA-06000BCái         88,200
DK-3500AKênh phân phối nước DK-3500ACái        174,837
DK-4500AKênh phân phối nước DK-4500ACái         43,639
DKA-04000AKênh phân phối nước DKA-04000ACái        136,435
DKA-04500CKênh phân phối nước sau DKA-04500CCái         88,200
DKA-05000CKênh phân phối nước sau DKA-05000CCái         88,200
DK-7000B
DK-14000A
Kênh phân phối nước sau DK-7000B DK-14000ACái         46,550
DKA-05000AKênh phân phối nước sau DKA-05000ACái         88,200
DK-5000B cũKênh phân phối nước sau DK-5000B đời đầuCái         52,368
DK-6000AKênh phân phối nước sau DK-6000ACái        143,327
DKA-04500CKênh phân phối nước hông DKA-04500CCái         69,825
DKA-05000CKênh phân phối nước hông DKA-05000CCái         22,205
DKA-07000AKênh phân phối nước hông DKA-07000ACái         31,010
DK-7000B
DK-14000A
Kênh phân phối nước hông DK-7000B DK-14000ACái         69,825
DKA-15000AKênh phân phối nước sau DKA-15000ACái        422,625
DK-5000B cũKênh phân phối nước hông DK-5000B đời đầuCái         46,550
DK-6000AKênh phân phối nước hông DK-6000ACái         69,825
DK-3000BMáng hứng nước sau DK-3000BCái        130,183
DK-7000B
DK-14000A
Máng hứng nước sau DK-7000B,
DK-14000A
Cái        169,059
DKA-05000CMáng hứng nước sau DKA-05000CCái         85,705
DKA-03500CMáng hứng nước sau DKA-03500CCái         45,805
DKA-05000CMáng hứng nước hông DKA-05000CCái         45,805
DKA-03500CMáng hứng nước hông DKA-03500C          45,805
DKA-04000CMáng hứng nước hông DKA-04000CCái         14,315
DKA-01500BMắt nhận điều khiển từ xa DKA-01500BCái         15,070
DKA-04500CMiệng gió DKA-04500CCái        611,226
DKA-05000CMiệng gió DKA-05000CCái        325,987
DKA-07000AMiệng gió DKA-07000ACái        314,874
DKA-07000AMiệng gió DKA-07000ACái        314,874
DK-7000B
DK-14000A
Miệng gió DK-7000B, DK-14000ACái        926,100
DKA-10000AMiệng gió DKA-10000ACái        325,987
DKA-05000AĐộng cơ đảo DKA-05000ACái        167,683
DK-3000BĐộng cơ đảo DK-3000BCái        147,956
DKA-04500CĐộng cơ đảo DKA-04500CCái        147,956
DKA-00800AĐộng cơ đảo DKA-00800ACái        126,972
DKA-06000AĐộng cơ đảo DKA-06000ACái         96,844
DKA-01500BĐộng cơ đảo ngang DKA-01500BCái        126,972
DKA-03500CĐộng cơ đảo DKA-03500CCái         75,323
DKA-01500BĐộng cơ quạt DKA-01500BCái     1,215,765
DK-3500AĐộng cơ quạt DK-3500ACái     2,449,020
DKA-00800AĐộng cơ quạt DKA-00800ACái        979,608
DV-1145Động cơ quạt DV-1145Cái     2,317,824
DKA-04000AĐộng cơ quạt DKA-04000ACái     1,701,195
DKA-05000CĐộng cơ quạt DKA-05000CCái     1,556,877
DK-6000AĐộng cơ quạt DK-6000ACái     3,061,275
DKA-07000AĐộng cơ quạt DKA-07000ACái     2,134,146
DKA-07000AĐộng cơ quạt DKA-07000ACái     2,134,146
DKA-03500BĐộng cơ quạt DKA-03500BCái     2,449,020
DK-9000AĐộng cơ quạt DK-9000ACái     2,886,345
DK-3000BĐộng cơ quạt DK-3000BCái     1,137,045
DKA-15000AĐộng cơ quạt DKA-15000ACái     3,586,065
DKA-02500BĐộng cơ quạt DKA-02500BCái     1,924,230
DKA-06000BĐộng cơ quạt DKA-06000BCái     1,180,779
DK-5000B cũĐộng cơ quạt DK-5000B đời đầuCái        988,356
DK-60000TLĐộng cơ quạt DK-60000TLCái   83,091,750
DKA-03500CĐộng cơ quạt DKA-03500CCái        699,720
DKA-06000CĐộng cơ quạt DKA-06000CCái     1,443,174
DK-3500AMút xốp DK-3500ACái        452,025
DKA-06000ANắp châm nước DKA-06000ACái         36,164
DKA-04500CNắp châm nước DKA-04500CCái         86,789
DKA-05000CNắp châm nước DKA-05000CCái         85,705
DKA-07000ANắp châm nước DKA-07000ACái         85,705
DKA-07000ANắp châm nước DKA-07000ACái         85,705
DK-7000B
DK-14000A
Nắp châm nước DK-7000B, DK-14000ACái         57,258
DKA-02500BNắp châm nước DKA-02500BCái         24,110
DK-3000BNắp châm nước DK-3000BCái         15,070
DK-3500ANắp châm nước DK-3500ACái         45,805
DK-4500ANắp châm nước DK-4500ACái         45,805
DKA-03500BNắp châm nước DKA-03500BCái         62,981
DKA-04000ANắp châm nước DKA-04000ACái         36,164
DKA-10000ANắp châm nước DKA-10000ACái         85,705
DKA-03500CNắp châm nước DKA-03500CCái         12,654
DKA-04000CNắp châm nước DKA-04000CCái         22,600
DKA-06000CNắp châm nước DKA-06000CCái         27,122
DKA-04000CNắp kính trên DKA-04000CCái        310,787
DKA-04000DNắp kính trên DKA-04000DCái        310,787
DKA-00800AVỏ nhựa mặt trên DKA-00800ACái         72,618
DKA-05000CVỏ nhựa mặt trên DKA-05000CCái        544,635
DKA-05000CVỏ nhựa mặt trên DKA-05000CCái        544,635
DKA-03500CNút nhấn bơm, đảo DKA-03500CCái           8,970
DKA-04500CNút nhấn bơm, đảo, nguồn DKA-04500CCái         33,629
DKA-06000ANúm vặn DKA-06000ACái         38,260
DKA-05000ANúm vặn DKA-05000ACái         23,415
DKA-03500CNúm vặn thời gian DKA-03500CCái         14,945
DKA-03500CNúm vặn tốc độ DKA-03500CCái         14,945
DKA-04500CNúm vặn tốc độ DKA-04500CCái         14,945
 Phao cơCái        109,368
DK-60000TLPulley lớn DK-60000TLCái   15,611,400
DK-60000TLPulley nhỏ DK-60000TLCái   12,142,200
DKA-02500BĐiều khiển từ xa DKA-02500BCái        111,740
DK-3500AĐiều khiển từ xa DK-3500ACái        149,170
DKA-00800AĐiều khiển từ xa DKA-00800ACái         91,127
DKA-07000AĐiều khiển từ xa DKA-07000ACái        108,486
DKA-07000AĐiều khiển từ xa DKA-07000ACái        108,486
DKA-05000BĐiều khiển từ xa DKA-05000BCái         86,789
DK-7000B
DK-14000A
Điều khiển từ xa DK-7000B, DK-14000ACái         57,258
DKA-10000AĐiều khiển từ xa DKA-10000ACái        108,486
DKA-01500BĐiều khiển từ xa DKA-01500BCái        111,740
DK-3000BĐiều khiển từ xa DK-3000BCái        108,486
DKA-04500DĐiều khiển từ xa DKA-04500DCái         57,258
DKA-03500BĐiều khiển từ xa DKA-03500BCái         93,298
DKA-04000AĐiều khiển từ xa DKA-04000ACái         94,381
DKA-06000BĐiều khiển từ xa DKA-06000BCái         86,789
DKA-04000DĐiều khiển từ xa DKA-04000DCái         36,164
DKA-06000BCảm biến mực nước DKA-06000BCái        133,257
DKA-01500BTai quấn dây nguồn DKA-01500BCái         14,580
DKA-02500BTai quấn dây nguồn DKA-02500BCái         14,580
DKA-05000CTai quấn dây nguồn DKA-05000CCái         15,190
DKA-00800ATai quấn dây nguồn DKA-00800ACái           9,114
DKA-04000CTai quấn dây nguồn DKA-04000CCái           9,114
DKA-05000AThanh báo chỉ mực nước DKA-05000ACái         53,819
DKA-05000CThanh báo chỉ mực nước DKA-05000CCái         53,819
DKA-07000AThanh báo chỉ mực nước DKA-07000ACái         53,819
DKA-00800AThanh báo chỉ mực nước DKA-00800ACái         15,070
DKA-07000AThanh dọc giữ tấm làm mát sau DKA-07000ACái         48,412
DKA-07000AThanh ngang giữ tấm làm mát sau DKA-07000ACái         48,412
DKA-04500CThanh giữ lá đảo dọc DKA-04500CCái         59,546
DKA-05000CThanh giữ lá đảo dọc DKA-05000CCái         24,408
DKA-07000AThanh giữ lá đảo dọc DKA-07000ACái         49,624
DKA-06000BThanh giữ lá đảo dọc DKA-06000BCái         30,136
DKA-15000AThanh giữ lá đảo dọc DKA-15000ACái         70,999
DKA-01500BThanh giữ lá đảo dọc DKA-01500BCái         15,070
DKA-02500BThanh giữ lá đảo dọc DKA-02500BCái         15,070
DK-3000BThanh giữ lá đảo dọc DK-3000BCái           9,042
DK-4500AThanh giữ lá đảo dọc DK-4500ACái         27,122
DK-6000AThanh giữ lá đảo dọc DK-6000ACái         45,805
DKA-03500BThanh giữ lá đảo dọc DKA-03500BCái         19,590
DKA-04000AThanh giữ lá đảo dọc DKA-04000ACái         24,110
DKA-10000AThanh giữ lá đảo dọc DKA-10000ACái         24,408
DKA-04500DThanh giữ lá đảo ngang DKA-04500DCái         59,546
DKA-05000CThanh giữ lá đảo ngang DKA-05000CCái         24,408
DKA-07000AThanh giữ lá đảo ngang DKA-07000ACái         49,624
DKA-07000AThanh giữ lá đảo ngang DKA-07000ACái         49,624
DKA-06000BThanh giữ lá đảo ngang DKA-06000BCái         15,070
DKA-15000AThanh giữ lá đảo ngang DKA-15000ACái         70,999
DKA-01500BThanh giữ lá đảo ngang DKA-01500BCái         27,122
DK-3000BThanh giữ lá đảo ngang DK-3000BCái         15,070
DK-4500AThanh giữ lá đảo ngang DK-4500ACái         27,122
DK-6000AThanh giữ lá đảo ngang DK-6000ACái         36,164
DKA-00800AThanh giữ lá đảo ngang DKA-00800ACái           4,518
DKA-04000AThanh giữ lá đảo ngang DKA-04000ACái         22,600
DKA-10000AThanh giữ lá đảo ngang DKA-10000ACái         24,408
DKA-03500CThanh giữ lá đảo ngang lớn DKA-03500CCái         16,575
DKA-03500CThanh giữ lá đảo ngang nhỏ DKA-03500C            9,042
DK-60000TLThanh giữ động cơ quạt DK-60000TLCái     1,822,800
DKA-04500CThanh truyền động DKA-04500CCái         34,956
DKA-05000CThanh truyền động DKA-05000CCái         24,408
DKA-07000AThanh truyền động DKA-07000ACái        141,034
DKA-07000AThanh truyền động DKA-07000ACái        141,034
DK-7000B
DK-14000A
Thanh truyền động DK-7000B, DK-14000ACái        141,034
DKA-06000BThanh truyền động DKA-06000BCái         73,287
DKA-15000AThanh truyền động DKA-15000ACái         70,999
DK-3000BThanh truyền động DK-3000BCái         27,122
DKA-00800AThanh truyền động DKA-00800ACái         15,070
DKA-10000AThanh truyền động DKA-10000ACái         24,408
DKA-01500BThanh truyền động dọc DKA-01500BCái         13,560
DKA-02500BThanh truyền động dọc DKA-02500BCái         15,070
DKA-01500BThanh truyền động ngang DKA-01500B          15,070
DKA-02500BThanh truyền động ngang DKA-02500BCái         31,190
DKA-10000AThùng carton DKA-10000ACái        476,280
DKA-15000AThùng carton DKA-15000ACái        456,435
DKA-01500BThùng carton DKA-01500BCái        376,062
DKA-02500BThùng carton DKA-02500BCái        476,280
DKA-04500CThùng carton DKA-04500CCái        316,529
DKA-04500DThùng carton DKA-04500DCái        316,529
DKA-05000AThùng carton DKA-05000ACái        482,235
DKA-05000BThùng carton DKA-05000BCái        482,235
DKA-05000CThùng carton DKA-05000CCái        466,359
DKA-05000DThùng carton DKA-05000DCái        462,390
DKA-07000AThùng carton DKA-07000ACái        476,280
DKA-07000AThùng carton DKA-07000ACái        476,280
DKA-00800AThùng carton DKA-00800ACái        302,637
DKA-04500CThùng nước DKA-04500CCái        722,358
DKA-05000CThùng nước DKA-05000CCái        722,358
DKA-07000AThùng nước DKA-07000ACái        944,622
DKA-07000AThùng nước DKA-07000ACái        944,622
DK-7000B
DK-14000A
Thùng nước DK-7000B, DK-14000ACái        648,270
DKA-06000BThùng nước DKA-06000BCái        555,660
DKA-15000AThùng nước DKA-15000ACái     1,666,980
DKA-01500BThùng nước DKA-01500BCái        239,399
DKA-02500BThùng nước DKA-02500BCái        666,792
DK-3000BThùng nước DK-3000BCái        583,443
DKA-00800AThùng nước DKA-00800ACái        152,807
DKA-10000AThùng nước DKA-10000ACái        722,358
DKA-03500CThùng nước DKA-03500CCái        285,239
DKA-06000CThùng nước DKA-06000CCái        722,358
DKA-03500BTrục ngang DKA-03500BCái         36,164
DKA-07000ATụ DKA-07000ACái        182,480
DK-9000ATụ DK-9000ACái        182,480
DKA-03500BTụ sleep DKA-03500BCái        167,683
DKA-01500BTụ DKA-01500BCái         35,868
DKA-00800ATụ DKA-00800ACái         56,791
DKA-15000ATụ DKA-15000ACái        182,480
DK-3000BTụ DK-3000BCái         56,791
DKA-05000CTụ DKA-05000CCái        129,125
DKA-03500CTụ DKA-03500CCái         35,868
DKA-02500BNút xả DKA-02500BCái         17,935
DK-3000BBộ xả đáy DK-3000BCái         14,945
DKA-04500CBộ xả đáy DKA-04500CCái         56,791
DKA-05000CBộ xả đáy DKA-05000CCái         23,910
DK-7000B
DK-14000A
Bộ xả đáy DK-7000B, DK-14000ACái         35,868
DKA-06000ABộ xả đáy DKA-06000ACái         35,868
DK-5000B cũBộ xả đáy DK-5000B đời đầuCái         45,433
DK-6000ABộ xả đáy DK-6000ACái         26,901
DKA-03500CBộ xả đáy DKA-03500CCái           7,176
DK-60000TLVan xả điện DK-60000TLCái        986,370
DKA-01500BVỏ nhựa mặt đáy DKA-01500BCái        194,446
DKA-03500BVỏ nhựa mặt đáy DKA-03500BCái        382,200
DKA-04500CVỏ nhựa bên hông DKA-04500CCái        294,294
DKA-05000CVỏ nhựa bên hông DKA-05000CCái        143,327
DKA-07000AVỏ nhựa bên hông DKA-07000ACái        241,742
DKA-06000AVỏ nhựa bên hông DKA-06000ACái        222,823
DKA-15000AVỏ nhựa bên hông DKA-15000ACái        300,984
DK-4500AVỏ nhựa bên hông DK-4500ACái        429,975
DKA-10000AVỏ nhựa bên hông DKA-10000ACái        143,327
DKA-03500CVỏ nhựa bên hông DKA-03500CCái         54,465
DKA-04000CVỏ nhựa bên hông DKA-04000CCái         85,997
DKA-10000AVỏ nhựa phân tầng DKA-10000ACái        114,660
DKA-01500BVỏ nhựa bên phải DKA-01500BCái        388,890
DKA-02500BVỏ nhựa bên phải DKA-02500BCái        506,415
DK-3000BVỏ nhựa bên phải DK-3000BCái        210,210
DK-3500AVỏ nhựa bên phải DK-3500ACái        477,750
DK-6000AVỏ nhựa bên phải DK-6000ACái        210,210
DKA-03500BVỏ nhựa bên phải DKA-03500BCái        744,033
DKA-04000AVỏ nhựa bên phải DKA-04000ACái        202,854
DKA-06000AVỏ nhựa mặt sau DKA-06000ACái        716,625
DKA-04500CVỏ nhựa mặt sau DKA-04500CCái        506,415
DKA-05000CVỏ nhựa mặt sau DKA-05000CCái        252,252
DKA-07000AVỏ nhựa mặt sau DKA-07000ACái        450,996
DKA-07000AVỏ nhựa mặt sau DKA-07000ACái        450,996
DKA-15000AVỏ nhựa mặt sau DKA-15000ACái        451,953
DK-3000BVỏ nhựa mặt sau DK-3000BCái        262,763
DK-3500AVỏ nhựa mặt sau DK-3500ACái        477,750
DK-4500AVỏ nhựa mặt sau DK-4500ACái        429,975
DKA-00800AVỏ nhựa mặt sau DKA-00800ACái        315,315
DKA-04000AVỏ nhựa mặt sau DKA-04000ACái        273,273
DKA-10000AVỏ nhựa mặt sau DKA-10000ACái        252,252
DK-6000AVỏ nhựa mặt sau DK-6000ACái        382,200
DKA-03500CVỏ nhựa mặt sau DKA-03500CCái         38,220
DKA-04000CVỏ nhựa mặt sau DKA-04000CCái        143,327
DK-7000B
DK-14000A
Vỏ nhựa bên trái DK-7000B, DK-14000ACái        477,750
DK-7000B
DK-14000A
Vỏ nhựa bên trái DK-7000B, DK-14000ACái        477,750
DKA-01500BVỏ nhựa bên trái DKA-01500BCái        386,979
DKA-02500BVỏ nhựa bên trái DKA-02500BCái        496,860
DK-3000BVỏ nhựa bên trái DK-3000BCái        210,210
DK-3500AVỏ nhựa bên trái DK-3500ACái        382,200
DK-6000AVỏ nhựa bên trái DK-6000ACái        210,210
DKA-03500BVỏ nhựa bên trái DKA-03500BCái        744,033
DKA-04000AVỏ nhựa bên trái DKA-04000ACái        199,700
DKA-06000AVỏ nhựa mặt trên DKA-06000ACái        315,315
DKA-04500CVỏ nhựa mặt trên DKA-04500CCái        458,640
DKA-07000AVỏ nhựa mặt trên DKA-07000ACái        300,984
DKA-07000AVỏ nhựa mặt trên DKA-07000ACái        300,984
DKA-15000AVỏ nhựa mặt trên DKA-15000ACái        601,965
DKA-01500BVỏ nhựa mặt trên DKA-01500BCái        137,592
DKA-02500BVỏ nhựa mặt trên DKA-02500BCái        157,658
DK-3500AVỏ nhựa mặt trên DK-3500ACái        210,210
DK-4500AVỏ nhựa mặt trên DK-4500ACái        429,975
DKA-03500BVỏ nhựa mặt trên DKA-03500BCái        175,527
DKA-04000AVỏ nhựa mặt trên DKA-04000ACái        157,658
25000Vỏ nhựa mặt trên máy 25000 m3/h thổi xuốngCái     2,388,750
DK-6000AVỏ nhựa mặt trên DK-6000ACái        382,200
DKA-05000AVỏ nhựa mặt trên có chia nước DKA-05000ACái        315,315
DKA-03500CVỏ nhựa mặt trên DKA-03500CCái        178,679
DKA-04000CVỏ nhựa mặt trên DKA-04000CCái        199,700
DKA-04500CVỏ nhựa mặt trước DKA-04500CCái        496,860
DKA-05000CVỏ nhựa mặt trước DKA-05000CCái        305,760
DKA-07000AVỏ nhựa mặt trước DKA-07000ACái        525,525
DKA-07000AVỏ nhựa mặt trước DKA-07000ACái        525,525
DK-7000B
DK-14000A
Vỏ nhựa mặt trước DK-7000B, DK-14000ACái     2,102,100
DKA-06000AVỏ nhựa mặt trước DKA-06000ACái        716,625
DKA-15000AVỏ nhựa mặt trước DKA-15000ACái     1,146,600
DKA-01500BVỏ nhựa mặt trước DKA-01500BCái        324,870
DKA-02500BVỏ nhựa mặt trước DKA-02500BCái        449,085
DK-3000BVỏ nhựa mặt trước DK-3000BCái        477,750
DK-3500AVỏ nhựa mặt trước DK-3500ACái        477,750
DK-4500AVỏ nhựa mặt trước DK-4500ACái        525,525
DK-6000AVỏ nhựa mặt trước DK-6000ACái        477,750
DKA-00800AVỏ nhựa mặt trước DKA-00800ACái        329,649
DKA-03500BVỏ nhựa mặt trước DKA-03500BCái        416,598
DKA-04000AVỏ nhựa mặt trước DKA-04000ACái        220,721
DKA-03500CVỏ nhựa mặt trước DKA-03500CCái        136,637
DKA-06000CVỏ nhựa mặt trước DKA-06000CCái        160,812
DK-60000TLThùng nước DK-60000TLCái   59,476,200
DK-60000TLHộp đựng bảng mạch điều khiển DK-60000TLCái   16,905,000
DK-60000TLLưới lọc DK-60000TLCái   17,199,000
DK-60000TLNắp vỏ nhựa trên DK-60000TLCái     9,621,150
DK-60000TLCông tắc an toàn DK-60000TLCái     5,865,300
DK-60000TLVỏ nhựa bên hông DK-60000TLCái     5,556,600
DK-7000B
DK-14000A
DK-1160
DK-1190
DK-11140
Động cơ quạt DK-7000B
DK-14000A
DK-1160
DK-1190
DK-11140
Cái     3,118,128
DKA-04000BĐộng cơ quạt DKA-04000BCái     1,701,195
DKA-04500CĐộng cơ quạt DKA-04500CCái     1,556,877
DKA-04500DĐộng cơ quạt DKA-04500DCái     1,556,877
DKA-05000AĐộng cơ quạt DKA-05000ACái     1,556,877
DKA-05000BĐộng cơ quạt DKA-05000BCái     1,556,877
DKA-05000DCo chia nước DKA-05000DCái         22,235
DKA-05000DĐộng cơ quạt DKA-05000DCái     1,556,877
DKA-10000AĐộng cơ quạt DKA-10000ACái     1,556,877
DKA-06000AĐộng cơ quạt DKA-06000ACái     1,180,779
KSA-06000AĐộng cơ quạt KSA-06000ACái     1,137,045
DK-6000AThùng nước DK-6000ACái     1,018,710
DKA-05000GĐộng cơ quạt DKA-05000GCái        918,384
DK-9000AThùng nước DK-9000ACái        944,622
DKA-04000EĐộng cơ quạt DKA-04000ECái        874,650
DKA-04000FĐộng cơ quạt DKA-04000FCái        874,650
DK-60000TLTrục truyền động DK-60000TLCái        918,750
DKA-15000ATấm làm mát sau DKA-15000ACái        998,130
DK-9000ATấm làm mát sau DK-9000ACái        998,130
DK-3500AMiệng gió DK-3500ACái        787,185
DK-4500AThùng nước DK-4500ACái        833,490
DV-1145Thùng nước DV-1145Cái        833,490
DKA-04000CĐộng cơ quạt DKA-04000CCái        743,454
DKA-04000DĐộng cơ quạt DKA-04000DCái        743,454
DK-3500AThùng nước DK-3500ACái        740,880
KSA-03500AĐộng cơ quạt KSA-03500ACái        699,720
KSA-03500CĐộng cơ quạt KSA-03500CCái        699,720
DKA-04500AĐộng cơ quạt DKA-04500ACái        918,384
KSA-04500AĐộng cơ quạt KSA-04500ACái        918,384
DKA-05000EĐộng cơ quạt DKA-05000ECái        918,384
KSA-05000AĐộng cơ quạt KSA-05000ACái        918,384
DKA-04500DThùng nước DKA-04500DCái        722,358
DKA-05000AThùng nước DKA-05000ACái        722,358
DKA-05000BThùng nước DKA-05000BCái        722,358
DKA-03500BThùng nước DKA-03500BCái        707,541
DKA-06000BVỏ nhựa mặt trước DKA-06000BCái        716,625
DKA-06000BVỏ nhựa mặt sau DKA-06000BCái        716,625
DKA-04500DMiệng gió DKA-04500DCái        611,226
DKA-05000DThùng nước DKA-05000DCái        574,182
KSA-06000AThùng nước KSA-06000ACái        564,921
DV-1145Cánh quạt DV-1145Cái        551,250
DKA-06000AThùng nước DKA-06000ACái        555,660
DKA-04000EThùng nước DKA-04000ECái        555,660
DKA-04000EVỏ nhựa mặt trước DKA-04000ECái        573,300
DKA-04000EVỏ nhựa mặt trên DKA-04000ECái        573,300
DKA-04000FThùng nước DKA-04000FCái        555,660
DKA-04000FVỏ nhựa mặt trước DKA-04000FCái        573,300
DKA-04000FVỏ nhựa mặt trên DKA-04000FCái        573,300
DK-3500AThùng carton DK-3500ACái        545,739
DK-9000AVỏ nhựa mặt trước DK-9000ACái        525,525
DKA-04500DVỏ nhựa mặt sau DKA-04500DCái        506,415
DKA-04500DVỏ nhựa mặt trước DKA-04500DCái        496,860
DK-3500AMút cách âm DK-3500ACái        452,025
DK-6000AThùng carton DK-6000ACái        496,125
DK-7000B
DK-14000A
Vỏ nhựa mặt trên DK-7000B, DK-14000ACái        477,750
DKA-04000AThùng nước DKA-04000ACái        463,050
DKA-04500AThùng nước DKA-04500ACái        463,050
KSA-04500AThùng nước KSA-04500ACái        463,050
DKA-05000EThùng nước DKA-05000ECái        463,050
KSA-05000AThùng nước KSA-05000ACái        463,050
DKA-04000BThùng nước DKA-04000BCái        463,050
DKA-04500AVỏ nhựa mặt trên DKA-04500ACái        468,195
KSA-04500AVỏ nhựa mặt trên KSA-04500ACái        468,195
KSA-04500ANắp kính trên KSA-04500ACái        300,762
DKA-05000EVỏ nhựa mặt trên DKA-05000ECái        468,195
KSA-05000AVỏ nhựa mặt trên KSA-05000ACái        468,195
DKA-04500DVỏ nhựa mặt trên DKA-04500DCái        458,640
DK-9000AThùng carton DK-9000ACái        476,280
DKA-03500BThùng carton DKA-03500BCái        476,280
DK-9000AVỏ nhựa mặt sau DK-9000ACái        450,996
DKA-06000AThùng carton DKA-06000ACái        466,359
DKA-06000BThùng carton DKA-06000BCái        466,359
DKA-05000GThùng nước DKA-05000GCái        435,267
DKA-15000ADây nguồn chống giật DKA-15000ACái        419,244
DKA-04000AThùng carton DKA-04000ACái        456,435
DKA-04000BThùng carton DKA-04000BCái        456,435
DKA-06000BTấm làm mát sau DKA-06000BCái        463,050
DK-3000BThùng carton DK-3000BCái        446,514
DKA-07000ADây nguồn chống giật DKA-07000ACái        401,016
DK-9000ADây nguồn chống giật DK-9000ACái        401,016
DK-3500AVỏ nhựa xám bên hông DK-3500ACái        382,200
DK-4500AMiệng gió DK-4500ACái        370,440
DK-6000AMiệng gió DK-6000ACái        370,440
KSA-06000AVỏ nhựa mặt trên KSA-06000ACái        382,200
DKA-04000BBơm nước DKA-04000BCái        388,080
DKA-05000ADây nguồn chống giật DKA-05000ACái        355,446
DKA-05000BCánh quạt DKA-05000BCái        358,314
DKA-05000CDây nguồn chống giật DKA-05000CCái        355,446
DKA-05000DDây nguồn chống giật DKA-05000DCái        355,446
DKA-10000ADây nguồn chống giật DKA-10000ACái        355,446
DK-800ABảng mạch điều khiển đời thứ 2 DK-800ACái        321,048
DKA-03500BBơm nước DKA-03500BCái        388,080
DKA-04000BTấm làm mát sau DKA-04000BCái        391,020
DKA-04000EVỏ nhựa mặt sau DKA-04000ECái        363,090
DKA-04000FVỏ nhựa mặt sau DKA-04000FCái        363,090
DKA-05000EVỏ nhựa mặt trước DKA-05000ECái        353,535
KSA-05000AVỏ nhựa mặt trước KSA-05000ACái        353,535
DKA-04000BBảng mạch điều khiển DKA-04000BCái        304,584
DKA-04000BBảng mạch nguồn DKA-04000BCái        308,700
DKA-04500CDây nguồn chống giật DKA-04500CCái        355,446
DKA-04500DTấm làm mát sau DKA-04500DCái        370,440
DKA-04500DDây nguồn chống giật DKA-04500DCái        355,446
KSA-06000AVỏ nhựa mặt trước KSA-06000ACái        334,425
KSA-06000AThùng carton KSA-06000ACái        347,289
DKA-05000GNắp kính trên DKA-05000GCái        318,990
DKA-04000ENắp kính trên DKA-04000ECái        318,990
DKA-04000FNắp kính trên DKA-04000FCái        318,990
KSA-06000ABơm nước KSA-06000ACái        307,818
DKA-05000ETấm làm mát sau DKA-05000ECái        357,063
KSA-05000ATấm làm mát sau KSA-05000ACái        357,063
DKA-06000ADây nguồn chống giật DKA-06000ACái        355,446
DKA-06000BDây nguồn chống giật DKA-06000BCái        355,446
DK-9000AMiệng gió DK-9000ACái        314,874
DKA-06000CThùng carton DKA-06000CCái        335,382
DKA-04500AVỏ nhựa mặt trước DKA-04500ACái        315,315
KSA-04500AVỏ nhựa mặt trước KSA-04500ACái        315,315
DKA-05000AVỏ nhựa mặt trước DKA-05000ACái        305,760
DKA-05000AMiệng gió DKA-05000ACái        325,987
DKA-05000BVỏ nhựa mặt trước DKA-05000BCái        305,760
DKA-05000BMiệng gió DKA-05000BCái        325,987
DKA-05000DVỏ nhựa mặt trước DKA-05000DCái        305,760
DKA-05000DMiệng gió DKA-05000DCái        325,987
DKA-10000AVỏ nhựa mặt trước DKA-10000ACái        305,760
DK-9000AVỏ nhựa mặt trên DK-9000ACái        300,984
DKA-05000EVỏ nhựa mặt sau DKA-05000ECái        304,805
KSA-05000AVỏ nhựa mặt sau KSA-05000ACái        304,805
DKA-04000EThùng carton DKA-04000ECái        307,599
DKA-04000FThùng carton DKA-04000FCái        307,599
DK-7000B
DK-14000A
Tấm làm mát hông DK-7000B, DK-14000ACái     1,029,000
DKA-06000BVỏ nhựa mặt trên DKA-06000BCái        315,315
DKA-05000AVỏ nhựa mặt trên DKA-05000ACái        315,315
DKA-05000BVỏ nhựa mặt trên DKA-05000BCái        315,315
DKA-05000DVỏ nhựa mặt trên DKA-05000DCái        315,315
DKA-10000AVỏ nhựa mặt trên DKA-10000ACái        315,315
KSA-06000AVỏ nhựa mặt sau KSA-06000ACái        315,315
KSA-03500ABơm nước KSA-03500ACái        308,700
KSA-03500AThùng nước KSA-03500ACái        305,613
DKA-04500ABơm nước DKA-04500ACái        308,700
KSA-04500ABơm nước KSA-04500ACái        308,700
DKA-05000EBơm nước DKA-05000ECái        308,700
KSA-05000ABơm nước KSA-05000ACái        308,700
DK-60000TLVan phao cơ DK-60000TLCái        300,762
DKA-15000ABơm nước DKA-15000ACái        308,700
DKA-04500AVỏ nhựa mặt sau DKA-04500ACái        262,763
KSA-04500AVỏ nhựa mặt sau KSA-04500ACái        262,763
DKA-04000EBơm nước DKA-04000ECái        308,700
DKA-05000ABộ điều khiển cơ DKA-05000ACái        281,431
DKA-04500CVỏ nhựa bên phải DKA-04500CCái        294,294
DKA-04500DVỏ nhựa bên hông DKA-04500DCái        294,294
DKA-04500DVỏ nhựa bên phải DKA-04500DCái        294,294
DKA-05000DBảng mạch điều khiển DKA-05000DCái        271,656
DKA-10000ATấm làm mát sau DKA-10000ACái        316,932
DKA-05000GThùng carton DKA-05000GCái        305,613
DKA-04500ATấm làm mát sau DKA-04500ACái        370,440
KSA-04500ATấm làm mát sau KSA-04500ACái        370,440
DKA-04000CThùng nước DKA-04000CCái        264,865
DKA-04000DThùng nước DKA-04000DCái        264,865
DKA-04000BVỏ nhựa mặt sau DKA-04000BCái        273,273
DKA-06000ABộ điều khiển cơ DKA-06000ACái        248,615
DKA-05000BBơm nước DKA-05000BCái        308,700
DKA-05000DBơm nước DKA-05000DCái        308,700
KSA-03500CVỏ nhựa mặt trước KSA-03500CCái        262,763
KSA-03500CThùng nước KSA-03500CCái        254,678
DKA-04500AThùng carton DKA-04500ACái        272,870
KSA-04500AThùng carton KSA-04500ACái        272,870
DKA-05000EThùng carton DKA-05000ECái        272,870
KSA-05000AThùng carton KSA-05000ACái        272,870
DKA-03500CNắp kính trên DKA-03500CCái        250,635
DKA-04000EVỏ nhựa bên trái DKA-04000ECái        262,763
DKA-04000EVỏ nhựa bên phải DKA-04000ECái        262,763
DKA-04000FVỏ nhựa bên trái DKA-04000FCái        262,763
DKA-04000FVỏ nhựa bên phải DKA-04000FCái        262,763
DKA-04000DBảng mạch điều khiển DKA-04000DCái        225,476
DKA-04000DBảng mạch nguồn DKA-04000DCái        225,476
DKA-05000AVỏ nhựa mặt sau DKA-05000ACái        252,252
DKA-05000BVỏ nhựa mặt sau DKA-05000BCái        252,252
DKA-05000DVỏ nhựa mặt sau DKA-05000D