Bảng giá linh kiện máy làm mát - quạt điều hòa Makano

Ngày:29/06/2021 lúc 14:39PM

Bảng giá linh kiện máy làm mát - quạt điều hòa Makano

 
TÊN LINH KIỆNĐVT GIÁ BÁN LẺ ĐÃ VAT, CHƯA NC,VC 
Bảng nhựa khiển MKA-05500ACái    80,542
Bảng nhựa khiển MKA-05500BCái    58,850
Bảng nhựa khiển MKA-04000ACái    56,630
Bảng nhựa khiển MKA-04000BCái    44,974
Bảng nhựa khiển MKA-03500ACái    34,219
Bảng nhựa khiển MKA-05500CCái    64,142
Bảng nhựa khiển MKA-06000ACái    64,142
Bảng nhựa khiển MKA-05500DCái    64,142
Bảng mạch nguồn MKA-05500DCái   263,593
Bảng mạch điều khiển MKA-05500DCái   221,379
Bơm nước MKA-03500ACái   132,650
Bơm nước MKA-06000ACái   191,821
Bơm nước MKA-05500ACái   211,267
Bơm nước MKA-05500BCái   211,267
Bơm nước MKA-04000ACái   271,632
Bơm nước MKA-04000BCái   271,632
Bánh xe có khóa MKA-03500ACái    55,029
Bánh xe không khóa MKA-03500ACái    40,596
Cánh quạt MKA-04000ACái    91,150
Cánh quạt MKA-04000BCái    91,150
Cánh quạt MKA-06000ACái   145,844
Cánh quạt MKA-05500CCái   145,844
Cánh quạt MKA-05500DCái   145,844
Cánh quạt MKA-05500ACái    98,457
Cánh quạt MKA-05500BCái    98,457
Công tắc thời gian MKA-03500ACái    34,836
Đá khô MKA-04000CCái    57,468
Dây nguồn thường MKA-05500CCái   282,318
Lá đảo dọc MKA-05500DCái    31,357
Lưới bảo vệ trước MKA-05500ACái    43,944
Lưới lọc sau DKA-03500CCái    62,502
Kênh phân phối nước MKA-05500DCái   146,978
Máng hứng nước sau MKA-04000ACái    33,195
Máng hứng nước sau MKA-05500CCái    85,986
Máng hứng nước sau MKA-05500ACái    34,682
Máng hứng nước hông MKA-05500DCái    43,174
Máng hứng nước hông MKA-05500ACái    31,207
Động cơ quạt MKA-04000ACái   536,873
Động cơ quạt MKA-05500DCái   914,446
Động cơ quạt MKA-05500BCái   655,146
Nắp kính trên MKA-04000BCái   224,682
Nắp kính trên MKA-04000ACái   196,679
Nắp kính trên MKA-04000ACái   210,681
Nắp kính trên MKA-05500BCái   254,750
Nắp kính trên MKA-05500BCái   254,750
Nắp vỏ nhựa trên MKA-04000ACái    89,291
Nắp vỏ nhựa trên MKA-05500ACái   117,216
Nắp vỏ nhựa trên MKA-05500CCái    35,328
Nút nhấn bơm, đảo MKA-03500ACái    27,461
Núm vặn thời gian MKA-03500ACái    32,376
Núm vặn tốc độ MKA-03500ACái    32,376
Công tắc bơm đảo MKA-05500CCái    53,680
Núm vặn bơm, đảo MKA-05500CCái    28,443
Núm vặn tốc độ MKA-05500CCái    28,443
Điều khiển từ xa MKA-05500BCái    38,175
Thanh giữ lá đảo dọc lớn MKA-05500CCái    26,738
Thanh giữ lá đảo dọc lớn MKA-05500DCái    26,738
Thanh giữ lá đảo dọc nhỏ MKA-05500CCái    26,738
Thanh giữ lá đảo dọc nhỏ MKA-05500DCái    26,738
Thanh giữ lá đảo ngang lớn MKA-03500ACái    30,464
Thanh giữ lá đảo ngang lớn MKA-05500CCái    28,477
Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-05500CCái    26,738
Thanh truyền động MKA-05500CCái    27,705
Thùng nước MKA-05500DCái   329,467
Thùng nước MKA-04000BCái   203,592
Thùng nước MKA-05500ACái   285,426
Bộ xả đáy MKA-05500CCái    43,471
Vỏ nhựa bên hông MKA-03500ACái    52,773
Vỏ nhựa bên hông MKA-05500CCái    85,741
Vỏ nhựa bên hông MKA-05500ACái    87,883
Vỏ nhựa mặt sau MKA-05500CCái   123,259
Vỏ nhựa mặt sau MKA-05500ACái   144,206
Vỏ nhựa mặt trên MKA-04000ECái   144,206
Nắp kính trên MKA-04000ECái   197,758
Vỏ nhựa mặt trên MKA-03500ACái   130,077
Vỏ nhựa mặt trên MKA-05500CCái   144,206
Vỏ nhựa mặt trước MKA-04000BCái   127,722
Vỏ nhựa mặt trước MKA-05500ACái   148,916
Vỏ nhựa mặt trước MKA-05500CCái   123,259
Động cơ quạt MKA-06000ACái 1,050,989
Động cơ quạt MKA-05500CCái   914,446
Động cơ quạt MKA-05500ACái   655,146
Động cơ quạt MKA-04000BCái   536,873
Động cơ quạt MKA-04000CCái   514,117
Động cơ quạt MKA-03500ACái   514,117
Thùng nước MKA-06000ACái   511,581
Thùng nước MKA-05500CCái   329,467
Thùng nước MKA-05500BCái   285,426
Vỏ nhựa mặt trước MKA-04000CCái   260,774
Thùng carton MKA-06000ACái   257,959
Bơm nước MKA-04000CCái   265,943
Thùng nước MKA-04000CCái   222,605
Bảng mạch điều khiển MKA-05500BCái   194,211
Bảng mạch nguồn MKA-05500BCái   194,211
Thùng nước MKA-03500ACái   213,100
Thùng carton MKA-05500CCái   213,223
Thùng carton MKA-05500DCái   213,223
Thùng carton MKA-05500ACái   263,568
Thùng carton MKA-05500BCái   263,568
Vỏ nhựa mặt trên MKA-05500ACái   202,470
Thùng nước MKA-04000ACái   203,592
Vỏ nhựa mặt trên MKA-05500BCái   202,470
Khung nắp kính trên MKA-03500ACái    62,502
Viền kính MKA-03500ACái    60,086
Nắp kính trên MKA-03500ACái   196,679
Bảng mạch điều khiển MKA-04000BCái   149,429
Bảng mạch nguồn MKA-04000BCái   149,429
Bộ điều khiển cơ MKA-05500ABộ   191,978
Vỏ nhựa mặt trước MKA-05000CCái   260,774
Bơm nước MKA-05500CCái   265,943
Bơm nước MKA-05500DCái   265,943
Kênh phân phối nước MKA-05500CCái   146,978
Kênh phân phối nước MKA-06000ACái   146,978
Vỏ nhựa mặt trước MKA-05500BCái   148,916
Bộ điều khiển cơ MKA-04000ABộ    95,752
Vỏ nhựa mặt sau dưới MKA-04000CCái    51,254
Vỏ nhựa mặt sau MKA-04000CCái   226,992
Nắp kính trên MKA-04000CCái   143,344
Thùng carton MKA-04000CCái   145,844
Nắp kính trên MKA-03500BCái   121,165
Khung nhựa nắp kính trên MKA-03500BCái    40,043
Thùng carton MKA-03500ACái   145,844
Tấm làm mát sau MKA-05500CCái   180,012
Tấm làm mát sau MKA-05500DCái   180,012
Vỏ nhựa mặt trên MKA-05500DCái   144,206
Tấm làm mát sau MKA-06000ACái   180,012
Tấm làm mát hông MKA-06000ACái   180,012
Vỏ nhựa mặt trên MKA-06000ACái   144,206
Vỏ nhựa mặt sau MKA-05500BCái   144,206
Vỏ nhựa mặt trên MKA-04000ACái   139,496
Vỏ nhựa mặt trên MKA-04000BCái   139,496
Thùng carton MKA-04000ACái   190,220
Thùng carton MKA-04000BCái   190,220
Tấm làm mát sau MKA-05500ACái   140,010
Tấm làm mát sau MKA-05500BCái   140,010
Vỏ nhựa mặt trước MKA-04000ACái   127,722
Vỏ nhựa mặt sau MKA-05500DCái   123,259
Cột nhựa sauCái    85,594
Vỏ nhựa mặt trước MKA-05500DCái   123,259
Vỏ nhựa mặt sau MKA-06000ACái   123,259
Vỏ nhựa mặt trước MKA-06000ACái   123,259
Tấm làm mát sau MKA-04000CCái   125,007
Tấm làm mát hông MKA-04000CCái   125,007
Khung vỏ nhựa mặt trên MKA-04000CCái    85,689
Vỏ nhựa mặt trên MKA-04000CCái   121,823
Dây nguồn thường MKA-05500DCái   282,318
Dây nguồn thường MKA-06000ACái   282,318
Nắp vỏ nhựa trên MKA-05500BCái   112,734
Vỏ nhựa mặt trước MKA-03500ACái   112,248
Lưới bảo vệ trước MKA-03500ACái    98,253
Động cơ đảo MKA-05500CCái   134,456
Động cơ đảo MKA-05500DCái   134,456
Động cơ đảo MKA-06000ACái   134,456
Tấm làm mát sau MKA-04000ACái   116,083
Tâm làm mát sau MKA-04000BCái    98,253
Vỏ nhựa mặt sau MKA-04000ACái    99,852
Vỏ nhựa mặt sau MKA-04000BCái    99,852
Cảm biến mực nước MKA-05500CCái    97,385
Cảm biến mực nước MKA-05500DCái    97,385
Cảm biến mực nước MKA-06000ACái    97,385
Lá đảo ngang MKA-04000CCái    30,464
Bộ điều khiển cơ MKA-03500ACái    91,107
Dây nguồn thường MKA-03500ACái   282,318
Dây nguồn thường MKA-04000ACái   282,318
Nắp vỏ nhựa trên MKA-04000BCái    89,291
Dây nguồn thường MKA-04000BCái   282,318
Dây nguồn thường MKA-05500ACái   282,318
Dây nguồn thường MKA-05500BCái   282,318
Cánh quạt MKA-04000CCái    88,714
Cảm biến mực nước MKA-04000CCái    97,385
Miệng gió MKA-04000CCái    86,565
Vỏ nhựa bên hông MKA-04000CCái    87,883
Vỏ nhựa bên phải MKA-04000CCái    87,883
Cảm biến mực nước MKA-03500ACái    97,385
Tấm làm mát hông MKA-05500CCái    90,832
Tụ MKA-05500CCái    94,298
Mút xốp đầu MKA-05500CCái    85,689
Tấm làm mát hông MKA-05500DCái    90,832
Điều khiển từ xa MKA-05500DCái    80,658
Tụ MKA-05500DCái    94,298
Máng hứng nước sau MKA-05500DCái    85,986
Mút xốp đầu MKA-05500DCái    85,689
Tụ MKA-06000ACái    85,538
Động cơ đảo MKA-04000ACái   134,456
Cảm biến mực nước MKA-04000ACái    97,385
Động cơ đảo MKA-04000BCái   134,456
Cảm biến mực nước MKA-04000BCái    97,385
Tấm làm mát hông MKA-05500ACái    90,832
Động cơ đảo MKA-05500ACái   134,456
Cảm biến mực nước MKA-05500ACái    97,385
Vỏ nhựa bên hông MKA-05500BCái    87,883
Tấm làm mát hông MKA-05500BCái    90,832
Động cơ đảo MKA-05500BCái   134,456
Cảm biến mực nước MKA-05500BCái    97,385
Mút xốp đáy MKA-05500CCái    85,966
Mút xốp đáy MKA-05500DCái    85,966
Chân đỡ MKA-05500DCái    84,064
Vỏ nhựa bên hông MKA-05500DCái    85,741
Vỏ nhựa bên hông MKA-06000ACái    85,741
Dây nguồn thường MKA-04000CCái   282,318
Bánh xe có khóa MKA-05500CCái    66,099
Bánh xe không khóa MKA-05500CCái    66,099
Bánh xe có khóa MKA-05500DCái    66,099
Bánh xe không khóa MKA-05500DCái    66,099
Bánh xe có khóa MKA-06000ACái    66,099
Bánh xe không khóa MKA-06000ACái    66,099
Vỏ nhựa bên hông MKA-04000ACái    66,496
Vỏ nhựa bên hông MKA-04000BCái    66,496
Lá đảo dọc MKA-04000CCái    29,345
Động cơ đảo MKA-03500ACái    61,385
Tấm làm mát hông MKA-04000ACái    66,160
Tấm làm mát hông MKA-04000BCái    66,160
Cánh quạt MKA-03500ACái    62,179
Động cơ đảo MKA-04000CCái    68,800
Máng hứng nước sau MKA-06000ACái    85,986
Đá khô MKA-05500DCái    57,468
Công tắc tốc độ MKA-04000ACái    60,311
Chân đỡ MKA-05500ACái    56,814
Thanh đỡ động cơ quạt MKA-05500ACái    56,048
Công tắc tốc độ MKA-05500ACái    60,311
Chân đỡ MKA-05500BCái    56,814
Thanh đỡ động cơ quạt MKA-05500BCái    56,048
Bánh xe có khóa MKA-05500ACái    56,531
Bánh xe có khóa MKA-05500BCái    56,531
Bánh xe không khóa MKA-05500ACái    56,032
Bánh xe không khóa MKA-05500BCái    56,032
Bánh xe có khóa MKA-04000CCái    55,029
Bánh xe không khóa MKA-04000CCái    55,029
Tụ MKA-04000CCái   112,734
Khung nhựa nắp kính trên MKA-04000CCái    54,144
Vỏ nhựa mặt điều khiển MKA-04000CCái    55,304
Máng hứng nước MKA-04000CCái    53,911
Tấm làm mát sau MKA-03500ACái    56,862
Tấm làm mát hông MKA-03500ACái    56,862
Thanh giữ tấm làm mát sau MKA-03500ACái    53,911
Tụ MKA-05500ACái    94,298
Tụ MKA-05500BCái    94,298
Lưới nhựa hông MKA-03500ACái    51,313
Máng hứng nước hông MKA-03500ACái    44,130
Máng hứng nước sau MKA-03500ACái    44,130
Lưới bảo vệ trước MKA-05500BCái    43,944
Tụ MKA-04000ACái    53,680
Thanh đỡ động cơ quạt MKA-04000ACái    43,944
Tụ MKA-04000BCái    53,680
Thanh đỡ động cơ quạt MKA-04000BCái    43,944
Bộ xả đáy MKA-05500DCái    43,471
Bộ xả đáy MKA-06000ACái    43,471
Thanh giữ tấm làm mát sau MKA-05500CCái    42,694
Tai quấn dây nguồn MKA-05500CCái    42,523
Thanh giữ tấm làm mát sau MKA-05500DCái    42,694
Tai quấn dây nguồn MKA-05500DCái    42,523
Thanh giữ tấm làm mát sau MKA-06000ACái    42,694
Thanh giữ tấm làm mát hông MKA-03500ACái    41,739
Bánh xe có khóa MKA-04000ACái    55,029
Công tăc bơmCái    43,944
Bánh xe có khóa MKA-04000BCái    55,029
Công tăc bơmCái    43,944
Vỏ nhựa mặt sau MKA-03500ACái    40,767
Đá khô MKA-03500ACái    57,468
Nút xả MKA-04000ACái    66,431
Bánh xe không khóa MKA-04000ACái    40,596
Nút xả MKA-04000BCái    66,431
Bánh xe không khóa MKA-04000BCái    40,596
Đá khô MKA-05500ACái    57,468
Nút xả MKA-05500ACái    66,431
Đá khô MKA-05500BCái    57,468
Nút xả MKA-05500BCái    66,431
Tụ MKA-03500ACái   112,734
Điều khiển từ xa MKA-04000BCái    38,175
Công tắc bơm, đảo MKA-04000CCái    53,680
Hộp đựng bộ điều khiển cơ MKA-04000CCái    27,461
Công tắc tốc độ  MKA-04000CCái    37,296
Thanh đỡ động cơ quạt MKA-03500ACái    37,296
Lưới bảo vệ trước MKA-04000ACái    37,296
Lưới bảo vệ trước MKA-04000BCái    37,296
Miếng dán bảng điều khiển MKA-05500BCái    35,821
Đá khô MKA-05500CCái    57,468
Nắp vỏ nhựa trên MKA-05500D     35,328
Nắp vỏ nhựa trên MKA-06000ACái    35,328
Miếng dán bảng điều khiển MKA-04000BCái    35,328
Nắp châm nước MKA-04000CCái    34,934
Công tắc tốc độ MKA-03500ACái    34,836
Công tắc bơm, đảo MKA-03500ACái    34,836
Hộp đựng động cơ đảo MKA-05500CCái    34,836
Thanh giữ tấm làm mát hông MKA-05500CCái    34,934
Nắp châm nước MKA-05500CCái    34,934
Máng hứng nước hông MKA-05500CCái    43,174
Hộp đựng động cơ đảo MKA-05500DCái    34,836
Thanh giữ tấm làm mát hông MKA-05500DCái    34,934
Nắp châm nước MKA-05500DCái    34,934
Hộp đựng động cơ đảo MKA-06000ACái    34,836
Thanh giữ tấm làm mát hông MKA-06000ACái    34,934
Máng hứng nước hông MKA-06000ACái    43,174
Nắp châm nước MKA-06000ACái    34,934
Đá khô MKA-04000ACái    57,468
Đá khô MKA-04000BCái    57,468
Nắp châm nước MKA-05500ACái    34,934
Nắp châm nước MKA-05500BCái    34,934
Máng hứng nước sau MKA-05500BCái    34,682
Máng hứng nước sau MKA-04000BCái    33,195
Thanh giữ tấm làm mát sau MKA-05500ACái    33,195
Thanh giữ tấm làm mát sau MKA-05500BCái    33,195
Nắp châm nước MKA-04000BCái    32,448
Nắp châm nước MKA-04000ACái    32,448
Thanh giữ lá đảo ngang MKA-04000CCái    27,335
Thanh giữ tấm làm mát sau MKA-04000ACái    31,705
Thanh giữ tấm làm mát sau MKA-04000BCái    31,705
Lá đảo dọc MKA-05500CCái    31,357
Lá đảo dọc MKA-06000ACái    31,357
Lá đảo ngang MKA-05500CCái    31,307
Lá đảo ngang MKA-05500DCái    31,307
Lá đảo ngang MKA-06000ACái    31,307
Máng hứng nước hông MKA-05500BCái    31,207
Hộp đựng bảng mạch điều khiển MKA-05500DCái    30,900
Nút nhấn bơm, đảo MKA-04000CCái    29,919
Nút xả MKA-04000CCái    29,919
Thanh giữ lá đảo dọc MKA-04000CCái    26,656
Thanh truyền động MKA-04000CCái    29,919
Thanh giữ lá đảo dọc lớn MKA-03500ACái    29,965
Thanh truyền động MKA-03500ACái    29,919
Núm vặn tốc độ MKA-04000ACái    29,919
Nút vặn bơmCái    29,919
Núm vặn đảo MKA-04000ACái    29,919
Núm vặn tốc độ MKA-05500ACái    29,919
Nút vặn bơmCái    29,919
Núm vặn đảo MKA-05500ACái    29,919
Máng hứng nước hông MKA-04000ACái    29,718
Máng hứng nước hông MKA-04000BCái    29,718
Lá đảo ngang MKA-05500A    29,569
Lá đảo ngang MKA-05500B    29,569
Lá đảo dọc MKA-05500A    28,972
Lá đảo dọc MKA-05500B    28,972
Lá đảo ngang MKA-04000A    28,576
Lá đảo ngang MKA-04000B    28,576
Nắp châm nước MKA-03500ACái    28,477
Thanh giữ lá đảo ngang lớn MKA-05500DCái    28,477
Công tắc bơm, đảo MKA-06000ACái    53,680
Núm vặn bơm, đảo MKA-06000ACái    28,443
Thanh giữ lá đảo ngang lớn MKA-06000ACái    28,477
Núm vặn tốc độ MKA-06000ACái    28,443
Thanh giữ lá đảo ngang lớn MKA-05500ACái    28,229
Thanh giữ lá đảo ngang lớn MKA-05500BCái    28,229
Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-05500ACái    28,229
Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-05500BCái    28,229
Thanh giữ lá đảo dọc lớn MKA-05500ACái    28,229
Thanh giữ lá đảo dọc nhỏ MKA-05500ACái    28,229
Thanh giữ lá đảo dọc lớn MKA-05500BCái    28,229
Thanh giữ lá đảo dọc nhỏ MKA-05500BCái    28,229
Thanh truyền động MKA-05500ACái    28,197
Thanh truyền động MKA-05500BCái    28,197
Thanh giữ tấm làm mát hông MKA-05500ACái    28,229
Thanh giữ tấm làm mát hông MKA-05500BCái    28,229
Lá đảo dọc MKA-03500ACái    27,980
Lá đảo ngang MKA-03500ACái    27,980
Lá đảo dọc MKA-04000A    27,980
Lá đảo dọc MKA-04000B    27,980
Thanh truyền động MKA-05500DCái    27,705
Thanh truyền động MKA-06000ACái    27,705
Thanh giữ lá đảo dọc nhỏ MKA-03500A     27,482
Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-03500A     27,482
Co phân phối nước MKA-05500CCái    27,461
Co phân phối nước MKA-05500DCái    27,461
Co phân phối nước MKA-06000ACái    27,461
Tai quấn dây nguồn MKA-04000ACái    27,482
Tai quấn dây nguồn MKA-04000BCái    27,482
Tai quấn dây nguồn MKA-05500ACái    27,482
Tai quấn dây nguồn MKA-05500BCái    27,482
Thanh truyền động MKA-04000ACái    27,214
Thanh giữ lá đảo ngang lớn MKA-04000ACái    27,235
Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-04000ACái    27,235
Thanh giữ lá đảo dọc MKA-04000ACái    27,235
Thanh truyền động MKA-04000BCái    27,214
Thanh giữ lá đảo ngang lớn MKA-04000BCái    27,235
Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-04000BCái    27,235
Thanh giữ lá đảo dọc MKA-04000BCái    27,235
Nút xả MKA-03500ACái    26,967
Thanh giữ bơm MKA-05500CCái    26,987
Thanh giữ cảm biến mực nước MKA-05500CCái    26,987
Thanh giữ bơm MKA-05500DCái    26,987
Thanh giữ cảm biến mực nước MKA-05500DCái    26,987
Thanh giữ bơm MKA-06000ACái    26,987
Thanh giữ cảm biến mực nước MKA-06000ACái    26,987
Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-05500DCái    26,738
Thanh giữ lá đảo dọc lớn MKA-06000ACái    26,738
Thanh giữ lá đảo dọc nhỏ MKA-06000ACái    26,738
Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-06000ACái    26,738
Thanh giữ tấm làm mát hông MKA-04000ACái    26,738
Thanh giữ tấm làm mát hông MKA-04000BCái    26,738
Tấm làm mát sau MKA-04000ECái    95,515
Tấm làm mát hông MKA-04000ECái    63,889
Tấm làm mát sau Cái   252,571
Tấm làm mát hôngCái    99,552
Thùng nước MKA-04000ECái   262,248
Thùng nước MKA-05000CCái   317,877
Nút xả MKA-04000ECái    29,919
Nút xả MKA-05000CCái    29,919
Vỏ nhựa mặt trên MKA-04000ECái   144,206
Vỏ nhựa mặt trước MKA-04000ECái   144,206
Vỏ nhựa mặt sau MKA-04000ECái    96,524
Vỏ nhựa bên hông MKA-04000ECái    96,524
Vỏ nhựa mặt trên MKA-05000CCái   197,758
Vỏ nhựa mặt trước MKA-05000CCái   183,628
Vỏ nhựa mặt sau MKA-05000CCái    96,524
Vỏ nhựa bên hông MKA-05000CCái   120,655
Thùng carton MKA-04000ECái   185,430
Thùng carton MKA-05000CCái   214,181
Nắp kính trên MKA-04000ECái   196,679
Nắp kính trên MKA-05000CCái   253,406
Lá đảo ngang MKA-04000ECái    27,790
Thanh giữ lá đảo ngang lớnMKA-04000ECái    30,464
Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-04000ECái    27,482
Lá đảo dọc MKA-04000ECái    26,565
Thanh giữ lá đảo dọc lớn MKA-04000ECái    87,658
Thanh giữ lá đảo ngang nhỏ MKA-04000ECái    27,482
Thanh truyền động MKA-04000ECái    29,965
Thanh giữ lá đảo ngang lớnDKA-05000I,MKA-05000CCái    29,965
Lá đảo ngang DKA-05000I,MKA-05000CCái    28,477
Lá đảo dọc DKA-05000I,MKA-05000CCái    27,980
Thanh giữ lá đảo ngang nhỏDKA-05000I,MKA-05000CCái    27,980
Thanh giữ lá đảo dọc lớn DKA-05000I,MKA-05000CCái    27,980
Thanh giữ lá đảo dọc nhỏ DKA-05000I,MKA-05000CCái    27,482
Bơm nước MKA-04000ECái   132,650
Bơm nước DKA-05000GCái   147,235
Tấm làm mát sau MKA-05000CCái   125,702
Tấm làm mát hông MKA-05000CCái    85,421
Bảng nhựa điều khiển MKA-04000ECái   130,512
Bảng nhựa điều khiển MKA-05000CCái   191,296
Nút tốc độ MKA-04000ECái    28,443
Nút đảo MKA-04000ECái    27,461
Nút bơm MKA-04000ECái    27,461
Nút tốc độ MKA-05000CCái    32,376
Nút đảo MKA-05000CCái    27,951
Nút bơm MKA-05000CCái    27,951
Động cơ quạt MKA-05000CCái   677,902
Nguyễn Hữu Phú