Máy làm mát

Máy làm mát

Sắp xếp theo:
- 15%
daikio dka 00800a

Daikio DKA-00800A

2,541,500₫ 2,990,000₫
- 15%
daikio dka 01500b dsa 01500b

Daikio DKA-01500B (DSA-01500B)

4,241,500₫ 4,990,000₫
- 15%
daikio dka 02500b dsa 02500b

Daikio DKA-02500B (DSA-02500B)

5,941,500₫ 6,990,000₫
- 15%
daikio dka 03500b dsa 03500b

Daikio DKA-03500B (DSA-03500B)

7,480,000₫ 8,800,000₫
- 15%
daikio dka 04000a dsa 04000a

Daikio DKA-04000A (DSA-04000A)

4,080,000₫ 4,800,000₫
- 15%
daikio dka 04500c dsa 04500c

Daikio DKA-04500C (DSA-04500C)

4,930,000₫ 5,800,000₫
- 15%
daikio dka 04500d dsa 04500d

Daikio DKA-04500D (DSA-04500D)

5,440,000₫ 6,400,000₫
- 15%
daikio dka 05000a dsa 05000a

Daikio DKA-05000A (DSA-05000A)

5,941,500₫ 6,990,000₫
- 15%
daikio dka 05000b dsa 05000b

Daikio DKA-05000B (DSA-05000B)

6,460,000₫ 7,600,000₫
- 15%
daikio dka 05000c dsa 05000c

Daikio DKA-05000C (DSA-05000C)

5,270,000₫ 6,200,000₫
- 15%
daikio dka 05000d dsa 05000d

Daikio DKA-05000D (DSA-05000D)

5,780,000₫ 6,800,000₫
- 15%
daikio dka 06000a dsa 06000a

Daikio DKA-06000A (DSA-06000A)

5,941,500₫ 6,990,000₫
- 15%
daikio dka 06000b dsa 06000b

Daikio DKA-06000B (DSA-06000B)

6,460,000₫ 7,600,000₫
- 15%
daikio dka 07000a dsa 07000a

Daikio DKA-07000A (DSA-07000A)

9,265,000₫ 10,900,000₫
- 15%
daikio dka 09000a

Daikio DKA-09000A

10,115,000₫ 11,900,000₫
- 15%
daikio dka 10000a dsa 10000a

Daikio DKA-10000A (DSA-10000A)

10,710,000₫ 12,600,000₫