Khuyến mãi Khuyến mãi
Bảng giá linh kiện máy làm mát - quạt điều hòa Nakami

Bảng giá linh kiện máy làm mát - quạt điều hòa Nakami

Nguyễn Hữu Phú
Th 3 29/06/2021
Nội dung bài viết

Bảng giá linh kiện máy làm mát - quạt điều hòa Nakami

MODELTÊN LINH KIỆNĐVT GIÁ BÁN LẺ ĐÃ VAT, CHƯA NC,VC 
NKA-03500ABảng nhựa khiển NKA-03500ACái  77,612
NKM-3000ABảng nhựa khiển NKM-3000ACái  67,511
NKA-05000ABảng nhựa khiển NKA-05000ACái  51,732
NKA-05000BBảng nhựa khiển NKA-05000BCái  51,732
NKA-05000CBảng nhựa khiển NKA-05000CCái  51,732
NKA-05000DBảng nhựa khiển NKA-05000DCái  51,732
NKM-5500ABảng nhựa khiển NKM-5500ACái  46,982
NKM-7500ABảng nhựa khiển NKM-7500ACái  79,951
NKM-4500ABảng nhựa khiển NKM-4500ACái  79,951
NKM-5000ABảng nhựa khiển NKM-5000ACái 100,040
NKM-5000CBảng nhựa khiển NKM-5000CCái 100,040
NKM-3000BBảng nhựa khiển NKM-3000BCái  77,612
NKA-00800ABảng nhựa khiển NKA-00800ACái  51,732
NKA-03500DBảng nhựa khiển NKA-03500DCái  97,505
NKM-1130ABảng nhựa khiển NKM-1130ACái  38,616
NKA-03500BBảng nhựa khiển NKA-03500BCái  77,612
NKM-01500BTấm làm mát sau NKM-01500BCái 220,233
NKM-02500BBảng nhựa khiển NKM-02500BCái  63,155
NKM-04000CBảng nhựa khiển NKM-04000CCái  41,405
NKA-07500ABảng nhựa khiển NKA-07500ACái  79,951
NKM-03500DBảng nhựa khiển NKM-03500DCái  77,612
NKM-03500EBảng nhựa khiển NKM-03500ECái  77,612
NKM-04000CBảng mạch NKM-04000CCái 115,187
NKM-1130ABảng mạch nguồn NKM-1130ACái 244,179
NKA-05000BBảng mạch nguồn NKA-05000BCái 224,842
NKA-05000DBảng mạch nguồn NKA-05000DCái 224,842
NKM-7500ABảng mạch nguồn NKM-7500ACái 330,739
NKM-4500ABảng mạch nguồn NKM-4500ACái 330,739
NKM-03500DBảng mạch nguồn NKM-03500DCái 166,792
NKA-06000BBảng mạch nguồn NKA-06000BCái 309,519
NKM-3000CBảng mạch nguồn NKM-3000CCái 375,549
NKA-03500BBảng mạch nguồn NKA-03500BCái 256,265
NKM-5500ABảng mạch nguồn NKM-5500ACái 347,245
NKM-01500BTụ NKM-01500BCái 113,463
NKM-02500BBảng mạch nguồn NKM-02500BCái 354,323
NKM-3000ABảng mạch điều khiển NKM-3000ACái 554,031
NKM-7500ABảng mạch điều khiển NKM-7500ACái 330,739
NKA-00800ABảng mạch điều khiển NKA-00800ACái 309,519
NKM-03500DBảng mạch điều khiển NKM-03500DCái 241,762
NKA-05000BBảng mạch điều khiển NKA-05000BCái 224,842
NKA-05000DBảng mạch điều khiển NKA-05000DCái 224,842
NKA-06000BBảng mạch điều khiển NKA-06000BCái 347,245
NKM-3000CBảng mạch điều khiển NKM-3000CCái 222,428
NKA-03500BBảng mạch điều khiển NKA-03500BCái 256,265
NKM-5500ABảng mạch điều khiển NKM-5500ACái 347,245
NKM-02500BBảng mạch điều khiển NKM-02500BCái 354,323
NKM-02500BBơm nước NKM-02500BCái 350,477
NKA-00800ABơm nước NKA-00800ACái 243,869
NKM-4500ABơm nước NKM-4500ACái 321,791
NKM-03500DBơm nước NKM-03500DCái 321,791
NKM-03500EBơm nước NKM-03500ECái 321,791
NKA-05000ABơm nước NKA-05000ACái 373,424
NKM-04000CBơm nước NKM-04000CCái 373,424
NKM-3000ABơm nước NKM-3000ACái 321,791
NKA-05000BBơm nước NKA-05000BCái 321,791
NKM-3000CBảng nhựa khiển NKM-3000CCái  68,522
NKM-3000CBơm nước NKM-3000CCái 273,282
NKM-5000ABơm nước NKM-5000ACái 328,675
NKA-03500ABơm nước NKA-03500ACái 328,675
NKM-1130ABánh xe có khóa NKM-1130ACái  39,686
NKM-4500ABánh xe có khóa NKM-4500ACái  52,964
NKA-05000ABánh xe có khóa NKA-05000ACái  74,155
NKA-05000CBánh xe có khóa NKA-05000CCái  74,155
NKA-00800ABánh xe có khóa NKA-00800ACái  51,448
NKM-03500DBánh xe có khóa NKM-03500DCái  42,202
NKM-3000ABánh xe có khóa NKM-3000ACái  66,585
NKA-03500DBánh xe có khóa NKA-03500DCái  66,585
NKA-06000BBánh xe có khóa NKA-06000BCái  65,373
NKA-06000ABánh xe có khóa NKA-06000ACái  65,373
NKA-03500ABánh xe có khóa NKA-03500ACái  50,377
NKA-03500BBánh xe có khóa NKA-03500BCái  50,377
NKM-5000ABánh xe có khóa NKM-5000ACái  74,155
NKM-3000BBánh xe có khóa NKM-3000BCái  79,980
NKM-5000CBánh xe có khóa NKM-5000CCái  79,980
NKM-5500ABánh xe có khóa NKM-5500ACái  99,360
NKM-7500ABánh xe có khóa NKM-7500ACái 111,437
NKM-1130ABánh xe không khóa NKM-1130ACái  38,113
NKM-4500ABánh xe không khóa NKM-4500ACái  52,964
NKA-05000ABánh xe không khóa NKA-05000ACái  74,155
NKA-05000BBánh xe không khóa NKA-05000BCái  74,155
NKA-05000CBánh xe không khóa NKA-05000CCái  74,155
NKA-05000DBánh xe không khóa NKA-05000DCái  74,155
NKA-00800ABánh xe không khóa NKA-00800ACái  45,976
NKM-03500DBánh xe không khóa NKM-03500DCái  40,314
NKM-3000ABánh xe không khóa NKM-3000ACái  66,585
NKA-03500DBánh xe không khóa NKA-03500DCái  66,585
NKA-06000BBánh xe không khóa NKA-06000BCái  60,528
NKA-06000ABánh xe không khóa NKA-06000ACái  60,528
NKM-3000CBánh xe không khóa NKM-3000CCái 105,708
NKA-03500ABánh xe không khóa NKA-03500ACái  51,448
NKA-03500BBánh xe không khóa NKA-03500BCái  51,448
NKM-5000ABánh xe không khóa NKM-5000ACái  74,155
NKM-3000BBánh xe không khóa NKM-3000BCái  79,980
NKM-5000CBánh xe không khóa NKM-5000CCái  79,980
NKM-5500ABánh xe không khóa NKM-5500ACái  99,360
NKM-7500ABánh xe không khóa NKM-7500ACái 111,437
NKA-00800ACần gạt bơm NKA-00800ACái  64,953
NKM-1300ACần gạt bơm NKM-1300ACái  61,172
NKM-3000BCánh quạt NKM-3000BCái 176,471
NKM-4500ACánh quạt NKM-4500ACái 358,501
NKA-05000ACánh quạt NKA-05000ACái 318,917
NKA-05000BCánh quạt NKA-05000BCái 318,917
NKA-05000CCánh quạt NKA-05000CCái 270,757
NKA-05000DCánh quạt NKA-05000DCái 270,757
NKM-3000ACánh quạt NKM-3000ACái 277,753
NKA-03500DCánh quạt NKA-03500DCái 277,753
NKM-5000ACánh quạt NKM-5000ACái 180,528
NKM-5000CCánh quạt NKM-5000CCái 180,528
NKA-00800ACánh quạt NKA-00800ACái 159,075
NKM-03500DCánh quạt NKM-03500DCái 164,873
NKA-06000BCánh quạt NKA-06000BCái 329,097
NKA-06000ACánh quạt NKA-06000ACái 329,097
NKM-3000CCánh quạt NKM-3000CCái 173,570
NKA-03500ACánh quạt NKA-03500ACái 139,485
NKA-03500BCánh quạt NKA-03500BCái 139,485
NKM-5500ACánh quạt NKM-5500ACái 253,362
NKM-7500ACánh quạt NKM-7500ACái 526,441
NKM-5000AChân đỡ NKM-5000ACái 114,817
NKA-05000ATấm làm mát sau NKA-05000ACái 494,234
NKA-05000CTấm làm mát sau NKA-05000CCái 357,025
NKM-3000ATấm làm mát sau NKM-3000ACái 157,311
NKM-5000ATấm làm mát sau NKM-5000ACái 370,007
NKA-00800ATấm làm mát NKA-00800ACái  98,407
NKM-03500DTấm làm mát sau NKM-03500DCái 151,258
NKA-03500DTấm làm mát sau NKA-03500DCái 345,223
NKA-06000ATấm làm mát sau NKA-06000ACái 271,057
NKM-3000CTấm làm mát sau NKM-3000CCái 266,218
NKA-03500BTấm làm mát sau NKA-03500BCái 154,283
NKM-4500ATấm làm mát sau NKM-4500ACái 303,918
NKM-5500ATấm làm mát sau NKM-5500ACái 223,865
NKM-7500ATấm làm mát NKM-7500ACái 243,225
NKA-05000ATấm làm mát hông NKA-05000ACái 273,819
NKA-05000CTấm làm mát hông NKA-05000CCái 217,815
NKM-5000CTấm làm mát hông NKM-5000CCái 156,706
NKM-03500DTấm làm mát hông NKM-03500DCái 100,907
NKA-03500DTấm làm mát hông NKA-03500DCái 266,218
NKA-06000BTấm làm mát hông NKA-06000BCái 103,408
NKM-3000BTấm làm mát hông NKM-3000BCái 104,199
NKA-03500BTấm làm mát hông NKA-03500BCái 101,531
NKM-4500ATấm làm mát hông NKM-4500ACái 163,361
NKM-5500ATấm làm mát hông NKM-5500ACái 112,983
NKM-3000ATấm làm mát hông NKM-3000ACái 151,258
NKA-07500ACông tắc nguồn NKA-07500ACái  73,550
NKA-07500ACông tắc tốc độ NKA-07500ACái  45,128
NKA-07500ACông tắc bơm, đảo NKA-07500ACái  45,128
NKA-03500ACông tắc tốc độ NKA-03500ACái  72,976
NKA-03500ACông tắc bơm, đảo NKA-03500ACái  53,172
NKA-03500ANúm vặn tốc độ NKA-03500ACái  39,175
NKA-03500ANúm vặn bơm, đảo NKA-03500ACái  36,202
NKM-04000CCông tắc bơm, đảo NKM-04000CCái  64,953
NKM-03500ECông tắc tốc độ NKM-03500ECái  53,172
NKM-03500ECông tắc bơm, đảo NKM-03500ECái  48,102
NKM-5000CCột nhựa NKM-5000CCái  99,644
NKA-00800ACột nhựa NKA-00800ACái  97,991
NKM-7500ACột nhựa NKM-7500ACái 253,614
NKA-03500DBộ điều khiển cơ NKA-03500DCái 144,826
NKA-05000CBộ điều khiển cơ NKA-05000CCái 247,227
NKM-5000CBộ điều khiển cơ NKM-5000CCái 174,978
NKA-03500ABộ điều khiển cơ NKA-03500ACái 133,583
NKM-03500EBộ điều khiển cơ NKM-03500ECái 235,058
NKM-7500AHộp đựng bảng mạch điều khiển NKM-7500ACái  48,102
NKM-02500BHộp đựng bảng mạch điều khiển NKM-02500BCái  39,774
NKM-03500DHộp đựng bảng mạch điều khiển NKM-03500DCái  39,175
NKA-00800AKhóa thùng nước NKA-00800ACái  48,102
NKM-1130AKhung tấm làm mát sau NKM-1130ACái  71,694
NKM-3000CKhung tấm làm mát sau NKM-3000CCái 144,220
NKA-05000CKhung đỡ động cơ quạt NKA-05000CCái  78,437
NKM-5000CThanh đỡ động cơ quạt NKM-5000CCái  99,644
NKA-03500DThanh đỡ động cơ quạt NKA-03500DCái 103,501
NKA-06000AKhung đỡ động cơ quạt NKA-06000ACái 341,624
NKM-3000AThanh đỡ động cơ quạt NKM-3000ACái  97,991
NKM-3000CKhung đỡ động cơ quạt NKM-3000CCái 180,145
NKA-03500BThanh đỡ động cơ quạt NKA-03500BCái  53,890
NKM-5500AThanh đỡ động cơ quạt NKM-5500ACái  99,369
NKM-7500AThanh đỡ động cơ quạt NKM-7500ACái 109,668
NKA-05000AThanh đỡ động cơ quạt NKA-05000ACái  77,626
NKM-03500DThanh đỡ động cơ quạt NKM-03500DCái 113,463
NKM-3000AKhung lưới lọc hông NKM-3000ACái 249,074
NKA-05000CLá đảo dọc NKA-05000CCái  39,262
NKM-3000ALá đảo dọc NKM-3000ACái  48,277
NKM-5000CLá đảo dọc NKM-5000CCái  38,662
NKM-03500DLá đảo dọc NKM-03500DCái  41,666
NKA-03500ALá đảo dọc NKA-03500ACái  38,063
NKM-4500ALá đảo dọc NKM-4500ACái  49,925
NKA-05000BLá đảo ngang NKA-05000BCái  39,262
NKM-3000ALá đảo ngang NKM-3000ACái  44,073
NKM-5000CLá đảo ngang NKM-5000CCái  38,662
NKM-03500DLá đảo ngang NKM-03500DCái  41,066
NKA-03500ALá đảo ngang NKA-03500ACái  35,056
NKM-02500BLá đảo ngang NKM-02500BCái  42,270
NKA-00800ALồng quạt NKA-00800ACái 103,501
NKM-3000CLưới bảo vệ trước NKM-3000CCái 246,145
NKM-5000CLưới bảo vệ trước NKM-5000CCái  75,975
NKA-06000BLưới bảo vệ trước NKA-06000BCái 162,910
NKA-03500ALưới bảo vệ trước NKA-03500ACái 104,248
NKM-5500ALưới bảo vệ trước NKM-5500ACái  77,626
NKM-02500BLưới bảo vệ trước NKM-02500B  108,042
NKM-01500BThùng carton NKM-01500BCái 335,316
NKA-05000CLưới bảo vệ trước NKA-05000C  103,501
NKM-03500ALưới bảo vệ trước NKM-03500ACái  64,953
NKM-03500ALưới bảo vệ trước NKM-03500ACái  64,953
NKM-3000ALưới lọc sau NKM-3000ACái 152,952
NKA-00800ALưới lọc sau NKA-00800ACái  65,514
NKM-03500DLưới lọc sau NKM-03500DCái 114,737
NKA-06000BLưới lọc sau NKA-06000BCái 110,316
NKM-3000BLưới lọc sau NKM-3000BCái 169,266
NKM-3000CLưới lọc sau NKM-3000CCái 158,389
NKM-4500ALưới lọc NKM-4500ACái 110,594
NKM-5500ALưới lọc NKM-5500ACái 137,895
NKM-7500ALưới lọc NKM-7500ACái 140,660
NKA-05000ALưới lọc hông NKA-05000ACái  78,437
NKA-05000CLưới lọc hông NKA-05000CCái  78,437
NKM-03500DLưới lọc hông NKM-03500DCái  98,962
NKA-06000ALưới lọc hông NKA-06000ACái  62,009
NKA-00800AKênh phân phối nước NKA-00800ACái 118,886
NKM-5000CKênh phân phối nước sau NKM-5000CCái  68,964
NKA-03500AKênh phân phối nước sau NKA-03500ACái  73,262
NKM-4500AKênh phân phối nước sau NKM-4500ACái 103,501
NKM-5500AKênh phân phối nước sau NKM-5500ACái  62,089
NKM-5000CKênh phân phối nước hông NKM-5000CCái  47,212
NKA-03500AKênh phân phối nước hông NKA-03500ACái  49,442
NKM-7500AKênh phân phối nước hông NKM-7500ACái  64,953
NKM-5500AKênh phân phối nước hông NKM-5500ACái  45,128
NKA-03500DMáng hứng nước sau NKA-03500DCái  71,020
NKA-03500AMáng hứng nước sau NKA-03500ACái  48,277
NKM-4500AMáng hứng nước sau NKM-4500ACái  61,761
NKA-05000CMáng hứng nước sau NKA-05000CCái  98,477
NKM-5000CMáng hứng nước sau NKM-5000CCái  47,076
NKM-5500AMáng hứng nước sau NKM-5500ACái  71,020
NKM-5000CMáng hứng nước hông NKM-5000CCái  47,076
NKM-5500AMáng hứng nước hông NKM-5500ACái  53,397
NKA-05000BMáng hứng nước hông NKA-05000BCái  62,339
NKA-03500DMáng hứng nước hông NKA-03500DCái  48,277
NKA-05000BĐộng cơ đảo NKA-05000BCái 137,494
NKA-06000BĐộng cơ đảo NKA-06000BCái 114,101
NKA-00800AĐộng cơ đảo NKA-00800ACái 100,564
NKA-05000AĐộng cơ quạt NKA-05000ACái#########
NKA-03500DĐộng cơ quạt NKA-03500DCái 902,871
NKA-05000CĐộng cơ quạt NKA-05000CCái#########
NKM-5000CĐộng cơ quạt NKM-5000CCái#########
NKM-5500AĐộng cơ quạt NKM-5500ACái 853,305
NKA-06000AĐộng cơ quạt NKA-06000ACái#########
NKA-06000BĐộng cơ quạt NKA-06000BCái#########
NKA-07500AĐộng cơ quạt NKA-07500ACái#########
NKM-3000AĐộng cơ quạt NKM-3000ACái 902,871
NKA-03500AĐộng cơ quạt NKA-03500ACái#########
NKA-00800AĐộng cơ quạt NKA-00800ACái 622,082
NKM-03500DĐộng cơ quạt NKM-03500DCái 853,856
NKA-05000BĐộng cơ quạt NKA-05000BCái#########
NKA-05000BNắp châm nước NKA-05000BCái  75,247
NKM-3000ANắp châm nước NKM-3000ACái  75,247
NKA-03500BNắp châm nước NKA-03500BCái  65,232
NKM-3000BNắp châm nước NKM-3000BCái  80,812
NKM-3000CNắp châm nước NKM-3000CCái 373,120
NKM-4500ANắp châm nước NKM-4500ACái  75,247
NKM-5500ANắp châm nước NKM-5500ACái  65,232
NKM-7500ANắp châm nước NKM-7500ACái  98,477
NKM-02500BNắp châm nước NKM-02500BCái  53,397
NKA-05000ANắp châm nước NKA-05000ACái  75,247
NKA-03500ANắp châm nước NKA-03500ACái  65,232
NKA-05000ANắp vỏ nhựa trên NKA-05000ACái 167,178
NKA-05000DNắp vỏ nhựa trên NKA-05000DCái 167,178
NKM-03500DNắp vỏ nhựa trên NKM-03500DCái 118,886
NKA-03500DNắp vỏ nhựa trên NKA-03500DCái 303,054
NKM-1300AVỏ nhựa mặt trên NKM-1300ACái 115,029
NKM-04000CNúm vặn tốc độ NKM-04000CCái  64,953
NKM-03500ENúm vặn NKM-03500ECái  64,953
NKA-05000BĐiều khiển từ xa NKA-05000BCái  74,673
NKM-3000AĐiều khiển từ xa NKM-3000ACái  61,883
NKM-4500AĐiều khiển từ xa NKM-4500ACái  61,883
NKA-00800AĐiều khiển từ xa NKA-00800ACái  97,596
NKM-03500DĐiều khiển từ xa NKM-03500DCái  61,883
NKA-06000Bđiều khiển từ xa NKA-06000BCái  75,658
NKM-1130AĐiều khiển từ xa NKM-1130ACái  77,626
NKM-1300AĐiều khiển từ xa NKM-1300ACái  80,578
NKM-3000BĐiều khiển từ xa NKM-3000BCái  97,596
NKM-3000CĐiều khiển từ xa NKM-3000CCái  97,596
NKA-03500BĐiều khiển từ xa NKA-03500BCái  51,228
NKM-5500AĐiều khiển từ xa NKM-5500ACái  97,596
NKM-01500BBảng mạch điều khiển NKM-01500BCái 354,323
NKA-05000BTai quấn dây nguồn NKA-05000BCái  36,202
NKA-05000CTai quấn dây nguồn NKA-05000CCái  36,202
NKM-5000CTai quấn dây nguồn NKM-5000CCái  42,152
NKM-7500ATai quấn dây nguồn NKM-7500ACái  60,942
NKM-3000CTai quấn dây nguồn NKM-3000CCái  64,953
NKM-03500ATai quấn dây nguồn NKM-03500ACái  33,228
NKM-03500ATai quấn dây nguồn NKM-03500ACái  33,228
NKM-03500DTai quấn dây nguồn NKM-03500DCái  31,442
NKM-5000AThanh báo chỉ mực nước NKM-5000ACái  66,099
NKM-5000CThanh báo chỉ mực nước NKM-5000CCái  66,099
NKM-5500AThanh báo chỉ mực nước NKM-5500ACái  66,099
NKA-05000CThanh giữ đá khô NKA-05000CCái  65,232
NKA-05000BThanh giữ lá đảo dọc NKA-05000BCái  39,262
NKM-3000AThanh giữ lá đảo dọc NKM-3000ACái  45,874
NKM-5000AThanh giữ lá đảo dọc NKM-5000ACái  42,870
NKM-03500DThanh giữ lá đảo dọc NKM-03500DCái  35,656
NKA-03500AThanh giữ lá đảo dọc NKA-03500ACái  44,673
NKM-7500AThanh giữ lá đảo dọc 12 lỗ NKM-7500ACái  76,918
NKA-05000AThanh giữ lá đảo ngang NKA-05000ACái  39,262
NKM-3000AThanh giữ lá đảo ngang NKM-3000ACái  45,874
NKM-5000AThanh giữ lá đảo ngang NKM-5000ACái  42,870
NKM-03500DThanh giữ lá đảo ngang NKM-03500DCái  33,856
NKA-03500AThanh giữ lá đảo ngang NKA-03500ACái  44,673
NKA-05000BThanh truyền động NKA-05000BCái  39,175
NKM-3000AThanh truyền động NKM-3000ACái  45,723
NKM-5000AThanh truyền động NKM-5000ACái  71,828
NKM-03500DThanh truyền động NKM-03500DCái  36,202
NKA-03500AThanh truyền động NKA-03500ACái  44,533
NKM-3000CThanh truyền động dọc NKM-3000CCái 118,886
NKM-02500BThanh truyền động dọc NKM-02500BCái  42,152
NKM-03500DThùng carton NKM-03500DCái 247,561
NKA-03500AThùng carton NKA-03500ACái 145,967
NKM-03500AThùng carton NKM-03500ACái 168,933
NKA-05000BThùng nước NKA-05000BCái 345,365
NKA-05000CThùng nước NKA-05000CCái 345,365
NKM-3000AThùng nước NKM-3000ACái 579,750
NKM-03500DThùng nước NKM-03500DCái 407,068
NKA-06000BThùng nước NKA-06000BCái 585,359
NKA-03500AThùng nước NKA-03500ACái 376,217
NKM-7500ATụ NKM-7500ACái 103,501
NKA-05000CBộ xả đáy NKA-05000CCái  74,871
NKA-06000BBộ xả đáy NKA-06000B   64,953
NKA-03500ABộ xả đáy NKA-03500ACái  64,953
NKM-03500DBộ xả đáy NKM-03500DCái  49,733
NKA-03500DNút xả NKA-03500DCái  45,128
NKM-3000CNút xả NKM-3000CCái  62,661
NKM-5500ABộ xả đáy NKM-5500ACái  48,102
NKM-03500ABộ xả đáy NKM-03500ACái  80,382
NKM-03500ABộ xả đáy NKM-03500ACái  80,382
NKM-1130AVỏ nhựa mặt đáy NKM-1130ACái  76,338
NKA-05000AVỏ nhựa bên hông NKA-05000ACái 136,408
NKA-05000CVỏ nhựa bên hông NKA-05000CCái 135,820
NKM-5000CVỏ nhựa bên hông NKM-5000CCái 108,654
NKM-03500DVỏ nhựa bên hông NKM-03500DCái 120,821
NKA-06000AVỏ nhựa bên hông NKA-06000ACái  78,694
NKM-1130AVỏ nhựa bên hông NKM-1130ACái 109,234
NKA-03500AVỏ nhựa bên hông NKA-03500ACái 120,821
NKM-4500AVỏ nhựa bên hông NKM-4500ACái 256,387
NKM-5500AVỏ nhựa bên hông NKM-5500ACái 117,923
NKM-3000AVỏ nhựa bên phải NKM-3000ACái 244,989
NKA-03500DVỏ nhựa bên phải NKA-03500DCái 315,537
NKM-3000BVỏ nhựa bên phải NKM-3000BCái 343,328
NKM-3000CVỏ nhựa bên phải NKM-3000CCái 410,025
NKM-01500BHộp đựng bảng mạch điều khiển NKM-01500BCái  39,774
NKM-02500BVỏ nhựa bên phải NKM-02500BCái 415,584
NKM-03500AVỏ nhựa bên hông NKM-03500ACái 106,338
NKA-05000AVỏ nhựa mặt sau NKA-05000ACái 267,785
NKA-05000CVỏ nhựa mặt sau NKA-05000CCái 250,687
NKM-3000AVỏ nhựa mặt sau NKM-3000ACái 262,085
NKM-5000AVỏ nhựa mặt sau NKM-5000ACái 322,207
NKM-03500DVỏ nhựa mặt sau NKM-03500DCái 227,889
NKA-03500DVỏ nhựa mặt sau NKA-03500DCái 398,909
NKA-06000AVỏ nhựa mặt sau NKA-06000ACái 169,930
NKM-1300AVỏ nhựa mặt sau NKM-1300ACái 177,910
NKM-3000BVỏ nhựa mặt sau NKM-3000BCái 239,287
NKA-03500AVỏ nhựa mặt sau NKA-03500ACái 232,449
NKM-4500AVỏ nhựa mặt sau NKM-4500ACái 415,584
NKM-5500AVỏ nhựa mặt sau NKM-5500ACái 239,287
NKM-7500AVỏ nhựa mặt sau NKM-7500ACái 354,445
NKM-03500AVỏ nhựa mặt sau NKM-03500ACái 157,393
NKM-3000AVỏ nhựa bên trái NKM-3000ACái 244,989
NKA-03500DVỏ nhựa bên trái NKA-03500DCái 315,537
NKM-1300AVỏ nhựa bên trái NKM-1300ACái 239,287
NKM-3000BVỏ nhựa bên trái NKM-3000BCái 343,328
NKA-05000BVỏ nhựa mặt trên NKA-05000BCái 239,287
NKA-05000DVỏ nhựa mặt trên NKA-05000DCái 239,287
NKM-5000CVỏ nhựa mặt trên NKM-5000CCái 232,449
NKM-03500DVỏ nhựa mặt trên NKM-03500DCái 509,432
NKA-03500DVỏ nhựa mặt trên NKA-03500DCái 503,877
NKA-06000AVỏ nhựa mặt trên NKA-06000ACái 343,328
NKM-1130AVỏ nhựa mặt trên NKM-1130ACái  74,265
NKM-3000BVỏ nhựa mặt trên NKM-3000BCái 239,287
NKM-3000CVỏ nhựa mặt trên NKM-3000CCái 151,692
NKA-03500AVỏ nhựa mặt trên NKA-03500ACái 108,074
NKM-4500AVỏ nhựa mặt trên NKM-4500ACái 222,190
NKM-5500AVỏ nhựa mặt trên NKM-5500ACái 222,190
NKM-7500AVỏ nhựa mặt trên NKM-7500ACái 531,668
NKM-01500BCánh quạt dưới NKM-01500BCái  70,565
NKM-02500BVỏ nhựa mặt trên NKM-02500BCái 151,692
NKM-04000CVỏ nhựa mặt trên NKM-04000CCái 147,406
NKM-03500AVỏ nhựa mặt trên NKM-03500ACái 135,820
NKM-03500AVỏ nhựa mặt trên NKM-03500ACái 135,820
NKA-05000AVỏ nhựa mặt trước NKA-05000ACái 315,537
NKA-05000CVỏ nhựa mặt trước NKA-05000CCái 267,785
NKM-3000AVỏ nhựa mặt trước NKM-3000ACái 498,318
NKM-5000AVỏ nhựa mặt trước NKM-5000ACái 322,207
NKM-03500DVỏ nhựa mặt trước NKM-03500DCái 262,085
NKA-03500DVỏ nhựa mặt trước NKA-03500DCái 487,200
NKA-06000AVỏ nhựa mặt trước NKA-06000ACái 370,007
NKM-1130AVỏ nhựa mặt trước NKM-1130ACái 262,085
NKM-1300AVỏ nhựa mặt trước NKM-1300ACái 180,188
NKM-3000BVỏ nhựa mặt trước NKM-3000BCái 398,909
NKM-3000CVỏ nhựa mặt trước NKM-3000CCái 334,990
NKA-03500AVỏ nhựa mặt trước NKA-03500ACái 267,785
NKM-4500AVỏ nhựa mặt trước NKM-4500ACái 410,025
NKM-5500AVỏ nhựa mặt trước NKM-5500ACái 244,989
NKM-7500AVỏ nhựa mặt trước NKM-7500ACái 581,692
NKM-02500BVỏ nhựa mặt trước NKM-02500BCái 376,675
NKM-01500BLưới bảo vệ trước NKM-01500BCái  42,152
NKM-03500AVỏ nhựa mặt trước NKM-03500ACái 250,687
NKM-3000CVỏ nhựa trước thùng nước NKM-3000CCái 151,692
NKM-7500AĐộng cơ quạt NKM-7500ACái#########
NKM-3000CLồng quạt NKM-3000CCái 321,261
NKM-3000CĐộng cơ quạt NKM-3000CCái#########
NKM-04000CĐộng cơ quạt NKM-04000CCái#########
NKA-05000DĐộng cơ quạt NKA-05000DCái#########
NKM-4500AĐộng cơ quạt NKM-4500ACái#########
NKM-5000AĐộng cơ quạt NKM-5000ACái#########
NKA-03500BĐộng cơ quạt NKA-03500BCái#########
NKM-3000BĐộng cơ quạt NKM-3000BCái 957,942
NKM-1130AĐộng cơ quạt NKM-1130ACái 858,813
NKM-03500EĐộng cơ quạt NKM-03500ECái 853,856
NKM-7500AThùng nước NKM-7500ACái 830,959
NKA-07500AThùng nước NKA-07500ACái 830,959
NKM-5000AThùng nước NKM-5000ACái 802,353
NKM-7500AMiệng gió NKM-7500ACái 646,361
NKA-07500AMiệng gió NKA-07500ACái 646,361
NKM-03500AĐộng cơ quạt NKM-03500ACái 649,616
NKM-4500AThùng nước NKM-4500ACái 647,058
NKA-06000AThùng nước NKA-06000ACái 585,359
NKA-07500AVỏ nhựa mặt trước NKA-07500ACái 581,692
NKM-3000CThùng nước NKM-3000CCái 574,140
NKM-02500BThùng nước NKM-02500BCái 574,140
NKM-5000CThùng nước NKM-5000CCái 557,875
NKM-5500AThùng nước NKM-5500ACái 551,704
NKM-3000BThùng nước NKM-3000BCái 534,877
NKA-07500AVỏ nhựa mặt trên NKA-07500ACái 531,668
NKA-07500ACánh quạt NKA-07500ACái 526,441
NKM-03500EVỏ nhựa mặt trên NKM-03500ECái 509,432
NKA-03500DThùng nước NKA-03500DCái 490,002
NKA-05000BTấm làm mát sau NKA-05000BCái 494,234
NKM-02500BVỏ nhựa bên trái NKM-02500BCái 410,025
NKM-03500EThùng nước NKM-03500ECái 407,068
NKM-3000BBảng mạch điều khiển NKM-3000BCái 356,679
NKM-01500BVỏ nhựa mặt trước NKM-01500BCái 326,653
NKM-3000CVỏ nhựa bên trái NKM-3000CCái 387,794
NKM-7500AThùng carton NKM-7500ACái 392,430
NKA-10000AThùng carton NKA-10000A  392,430
NKM-02500BThùng carton NKM-02500BCái 392,430
NKA-07500AThùng carton NKA-07500ACái 392,430
NKM-04000CThùng carton NKM-04000CCái 381,120
NKA-03500BThùng nước NKA-03500BCái 376,217
NKM-4500AMiệng gió NKM-4500ACái 364,240
NKA-06000BDây nguồn thường NKA-06000BCái 341,605
NKA-06000BVỏ nhựa mặt trước NKA-06000BCái 370,007
NKA-06000ADây nguồn thường NKA-06000ACái 341,605
NKM-4500ABảng mạch điều khiển NKM-4500ACái 330,739
NKA-05000CBơm nước NKA-05000CCái 373,424
NKM-7500AVỏ nhựa bên trái NKM-7500ACái 354,445
NKM-7500AVỏ nhựa bên phải NKM-7500ACái 354,445
NKA-07500AVỏ nhựa mặt sau NKA-07500ACái 354,445
NKA-07500AVỏ nhựa bên trái NKA-07500ACái 354,445
NKA-07500AVỏ nhựa bên phải NKA-07500ACái 354,445
NKA-06000BThanh đỡ động cơ quạt NKA-06000BCái 341,624
NKM-01500BLá đảo ngang NKM-01500BCái  48,277
NKA-05000AThùng nước NKA-05000ACái 345,365
NKA-05000DThùng nước NKA-05000DCái 345,365
NKM-3000BTấm làm mát sau NKM-3000BCái 325,858
NKA-06000BVỏ nhựa mặt trên NKA-06000BCái 343,328
NKM-02500BTấm làm mát sau NKM-02500BCái 352,304
NKM-3000CThùng carton NKM-3000CCái 341,536
NKM-3000BDây nguồn thường NKM-3000BCái 341,605
NKM-03500AThùng nước NKM-03500ACái 334,146
NKM-03500AThùng nước NKM-03500ACái 334,146
NKM-01500BThanh giữ lá đảo ngang NKM-01500BCái  44,073
NKA-05000DTấm làm mát sau NKA-05000DCái 357,025
NKM-7500ABơm nước NKM-7500ACái 333,264
NKA-07500ABơm nước NKA-07500ACái 333,264
NKA-06000BThùng carton NKA-06000BCái 329,097
NKA-06000AThùng carton NKA-06000ACái 329,097
NKM-5000CTấm làm mát sau NKM-5000CCái 370,007
NKM-5000CVỏ nhựa mặt sau NKM-5000CCái 322,207
NKM-5000CVỏ nhựa mặt trước NKM-5000CCái 322,207
NKM-5000CBơm nước NKM-5000CCái 328,675
NKM-3000ADây nguồn chống giật NKM-3000ACái 367,212
NKM-7500ADây nguồn chống giật NKM-7500ACái 367,212
NKA-03500DDây nguồn chống giật NKA-03500DCái 367,212
NKM-4500ADây nguồn chống giật NKM-4500ACái 367,212
NKA-07500ADây nguồn chống giật NKA-07500ACái 367,212
NKM-1300AThùng carton NKM-1300ACái 321,744
NKA-05000BVỏ nhựa mặt trước NKA-05000BCái 315,537
NKA-05000DBơm nước NKA-05000DCái 321,791
NKA-03500DBơm nước NKA-03500DCái 321,791
NKA-03500BThanh báo chỉ mực nước NKA-03500BCái 303,054
NKA-06000BBơm nước NKA-06000BCái 304,581
NKA-06000ABơm nước NKA-06000ACái 304,581
NKM-1130AVỏ nhựa mặt sau NKM-1130ACái 270,633
NKM-1130ABảng mạch điều khiển NKM-1130ACái 244,179
NKM-5000ADây nguồn chống giật NKM-5000ACái 367,212
NKM-5000CDây nguồn chống giật NKM-5000CCái 367,212
NKM-1130AThùng carton NKM-1130ACái 270,757
NKA-05000ADây nguồn chống giật NKA-05000ACái 367,212
NKA-05000BVỏ nhựa mặt sau NKA-05000BCái 267,785
NKA-05000BDây nguồn chống giật NKA-05000BCái 367,212
NKA-05000CDây nguồn chống giật NKA-05000CCái 367,212
NKA-05000DVỏ nhựa mặt trước NKA-05000DCái 267,785
NKA-05000DDây nguồn chống giật NKA-05000DCái 367,212
NKA-03500DThùng carton NKA-03500DCái 270,757
NKM-03500DDây nguồn chống giật NKM-03500DCái 367,212
NKM-03500EDây nguồn chống giật NKM-03500ECái 367,212
NKA-03500ADây nguồn chống giật NKA-03500ACái 367,212
NKA-03500BVỏ nhựa mặt trước NKA-03500BCái 267,785
NKA-03500BDây nguồn chống giật NKA-03500BCái 367,212
NKM-3000BThùng carton NKM-3000BCái 270,757
NKM-3000BBơm nước NKM-3000BCái 321,791
NKM-5500AMiệng gió NKM-5500ACái 263,084
NKM-03500EVỏ nhựa mặt trước NKM-03500ECái 262,085
NKM-5000AThùng carton NKM-5000ACái 264,377
NKM-5000CThùng carton NKM-5000CCái 264,377
NKA-06000BTấm làm mát sau NKA-06000BCái 271,057
NKA-05000AThùng carton NKA-05000ACái 259,159
NKA-05000BThùng carton NKA-05000BCái 259,159
NKA-03500BBơm nước NKA-03500BCái 328,675
NKA-05000ABộ điều khiển cơ NKA-05000ACái 247,227
NKA-05000D