Bảng giá linh kiện máy làm mát - quạt điều hòa Nakami

Ngày:29/06/2021 lúc 14:35PM

Bảng giá linh kiện máy làm mát - quạt điều hòa Nakami

TÊN LINH KIỆNĐVT GIÁ BÁN LẺ ĐÃ VAT, CHƯA NC,VC 
Bảng nhựa khiển NKM-3000ACái    55,794
Bảng nhựa khiển NKM-5500ACái    38,828
Bảng nhựa khiển NKM-7500ACái    66,075
Bảng nhựa khiển NKM-4500ACái    66,075
Bảng nhựa khiển NKM-5000ACái    82,678
Bảng nhựa khiển NKM-5000CCái    82,678
Bảng nhựa khiển NKM-3000BCái    64,142
Bảng nhựa khiển NKM-1130ACái    31,914
Tấm làm mát sau NKM-01500BCái   182,011
Bảng nhựa khiển NKM-02500BCái    52,194
Bảng nhựa khiển NKM-04000CCái    34,219
Bảng nhựa khiển NKM-03500DCái    64,142
Bảng nhựa khiển NKM-03500ECái    64,142
Bảng mạch NKM-04000CCái    95,196
Bảng mạch nguồn NKM-1130ACái   201,801
Bảng mạch nguồn NKM-7500ACái   273,338
Bảng mạch nguồn NKM-4500ACái   273,338
Bảng mạch nguồn NKM-03500DCái   137,845
Bảng mạch nguồn NKM-3000CCái   310,371
Bảng mạch nguồn NKM-5500ACái   286,979
Tụ NKM-01500BCái    93,771
Bảng mạch nguồn NKM-02500BCái   292,829
Bảng mạch điều khiển NKM-3000ACái   457,877
Bảng mạch điều khiển NKM-7500ACái   273,338
Bảng mạch điều khiển NKM-03500DCái   199,803
Bảng mạch điều khiển NKM-3000CCái   183,825
Bảng mạch điều khiển NKM-5500ACái   286,979
Bảng mạch điều khiển NKM-02500BCái   292,829
Bơm nước NKM-02500BCái   289,650
Bơm nước NKM-4500ACái   265,943
Bơm nước NKM-03500DCái   265,943
Bơm nước NKM-03500ECái   265,943
Bơm nước NKM-04000CCái   308,615
Bơm nước NKM-3000ACái   265,943
Bảng nhựa khiển NKM-3000CCái    56,630
Bơm nước NKM-3000CCái   225,853
Bơm nước NKM-5000ACái   271,632
Bánh xe có khóa NKM-1130ACái    32,798
Bánh xe có khóa NKM-4500ACái    43,772
Bánh xe có khóa NKM-03500DCái    34,878
Bánh xe có khóa NKM-3000ACái    55,029
Bánh xe có khóa NKM-5000ACái    61,285
Bánh xe có khóa NKM-3000BCái    66,099
Bánh xe có khóa NKM-5000CCái    66,099
Bánh xe có khóa NKM-5500ACái    82,116
Bánh xe có khóa NKM-7500ACái    92,097
Bánh xe không khóa NKM-1130ACái    31,498
Bánh xe không khóa NKM-4500ACái    43,772
Bánh xe không khóa NKM-03500DCái    33,317
Bánh xe không khóa NKM-3000ACái    55,029
Bánh xe không khóa NKM-3000CCái    87,362
Bánh xe không khóa NKM-5000ACái    61,285
Bánh xe không khóa NKM-3000BCái    66,099
Bánh xe không khóa NKM-5000CCái    66,099
Bánh xe không khóa NKM-5500ACái    82,116
Bánh xe không khóa NKM-7500ACái    92,097
Cần gạt bơm NKM-1300ACái    50,555
Cánh quạt NKM-3000BCái   145,844
Cánh quạt NKM-4500ACái   296,282
Cánh quạt NKM-3000ACái   229,548
Cánh quạt NKM-5000ACái   149,197
Cánh quạt NKM-5000CCái   149,197
Cánh quạt NKM-03500DCái   136,259
Cánh quạt NKM-3000CCái   143,446
Cánh quạt NKM-5500ACái   209,390
Cánh quạt NKM-7500ACái   435,075
Chân đỡ NKM-5000ACái    94,890
Tấm làm mát sau NKM-3000ACái   130,009
Tấm làm mát sau NKM-5000ACái   305,791
Tấm làm mát sau NKM-03500DCái   125,007
Tấm làm mát sau NKM-3000CCái   220,015
Tấm làm mát sau NKM-4500ACái   251,172
Tấm làm mát sau NKM-5500ACái   185,012
Tấm làm mát NKM-7500ACái   201,012
Tấm làm mát hông NKM-5000CCái   129,509
Tấm làm mát hông NKM-03500DCái    83,394
Tấm làm mát hông NKM-3000BCái    86,115
Tấm làm mát hông NKM-4500ACái   135,009
Tấm làm mát hông NKM-5500ACái    93,374
Tấm làm mát hông NKM-3000ACái   125,007
Công tắc bơm, đảo NKM-04000CCái    53,680
Công tắc tốc độ NKM-03500ECái    43,944
Công tắc bơm, đảo NKM-03500ECái    39,754
Cột nhựa NKM-5000CCái    82,350
Cột nhựa NKM-7500ACái   209,598
Bộ điều khiển cơ NKM-5000CCái   144,610
Bộ điều khiển cơ NKM-03500ECái   194,263
Hộp đựng bảng mạch điều khiển NKM-7500ACái    39,754
Hộp đựng bảng mạch điều khiển NKM-02500BCái    32,871
Hộp đựng bảng mạch điều khiển NKM-03500DCái    32,376
Khung tấm làm mát sau NKM-1130ACái    59,251
Khung tấm làm mát sau NKM-3000CCái   119,190
Thanh đỡ động cơ quạt NKM-5000CCái    82,350
Thanh đỡ động cơ quạt NKM-3000ACái    80,984
Khung đỡ động cơ quạt NKM-3000CCái   148,880
Thanh đỡ động cơ quạt NKM-5500ACái    82,123
Thanh đỡ động cơ quạt NKM-7500ACái    90,635
Thanh đỡ động cơ quạt NKM-03500DCái    93,771
Khung lưới lọc hông NKM-3000ACái   205,846
Lá đảo dọc NKM-3000ACái    39,898
Lá đảo dọc NKM-5000CCái    31,952
Lá đảo dọc NKM-03500DCái    34,435
Lá đảo dọc NKM-4500ACái    41,260
Lá đảo ngang NKM-3000ACái    36,424
Lá đảo ngang NKM-5000CCái    31,952
Lá đảo ngang NKM-03500DCái    33,939
Lá đảo ngang NKM-02500BCái    34,934
Lưới bảo vệ trước NKM-3000CCái   203,426
Lưới bảo vệ trước NKM-5000CCái    62,789
Lưới bảo vệ trước NKM-5500ACái    64,154
Lưới bảo vệ trước NKM-02500B     89,291
Thùng carton NKM-01500BCái   277,121
Lưới bảo vệ trước NKM-03500ACái    53,680
Lưới bảo vệ trước NKM-03500ACái    53,680
Lưới lọc sau NKM-3000ACái   126,407
Lưới lọc sau NKM-03500DCái    94,824
Lưới lọc sau NKM-3000BCái   139,889
Lưới lọc sau NKM-3000CCái   130,900
Lưới lọc NKM-4500ACái    91,400
Lưới lọc NKM-5500ACái   113,963
Lưới lọc NKM-7500ACái   116,248
Lưới lọc hông NKM-03500DCái    81,787
Kênh phân phối nước sau NKM-5000CCái    56,995
Kênh phân phối nước sau NKM-4500ACái    85,538
Kênh phân phối nước sau NKM-5500ACái    51,313
Kênh phân phối nước hông NKM-5000CCái    39,018
Kênh phân phối nước hông NKM-7500ACái    53,680
Kênh phân phối nước hông NKM-5500ACái    37,296
Máng hứng nước sau NKM-4500ACái    51,042
Máng hứng nước sau NKM-5000CCái    38,906
Máng hứng nước sau NKM-5500ACái    58,694
Máng hứng nước hông NKM-5000CCái    38,906
Máng hứng nước hông NKM-5500ACái    44,130
Động cơ quạt NKM-5000CCái   981,806
Động cơ quạt NKM-5500ACái   705,211
Động cơ quạt NKM-3000ACái   746,174
Động cơ quạt NKM-03500DCái   705,666
Nắp châm nước NKM-3000ACái    62,188
Nắp châm nước NKM-3000BCái    66,787
Nắp châm nước NKM-3000CCái   308,364
Nắp châm nước NKM-4500ACái    62,188
Nắp châm nước NKM-5500ACái    53,911
Nắp châm nước NKM-7500ACái    81,386
Nắp châm nước NKM-02500BCái    44,130
Nắp vỏ nhựa trên NKM-03500DCái    98,253
Vỏ nhựa mặt trên NKM-1300ACái    95,065
Núm vặn tốc độ NKM-04000CCái    53,680
Núm vặn NKM-03500ECái    53,680
Điều khiển từ xa NKM-3000ACái    51,143
Điều khiển từ xa NKM-4500ACái    51,143
Điều khiển từ xa NKM-03500DCái    51,143
Điều khiển từ xa NKM-1130ACái    64,154
Điều khiển từ xa NKM-1300ACái    66,593
Điều khiển từ xa NKM-3000BCái    80,658
Điều khiển từ xa NKM-3000CCái    80,658
Điều khiển từ xa NKM-5500ACái    80,658
Bảng mạch điều khiển NKM-01500BCái   292,829
Tai quấn dây nguồn NKM-5000CCái    34,836
Tai quấn dây nguồn NKM-7500ACái    50,365
Tai quấn dây nguồn NKM-3000CCái    53,680
Tai quấn dây nguồn NKM-03500ACái    27,461
Tai quấn dây nguồn NKM-03500ACái    27,461
Tai quấn dây nguồn NKM-03500DCái    25,985
Thanh báo chỉ mực nước NKM-5000ACái    54,627
Thanh báo chỉ mực nước NKM-5000CCái    54,627
Thanh báo chỉ mực nước NKM-5500ACái    54,627
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-3000ACái    37,912
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-5000ACái    35,430
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-03500DCái    29,468
Thanh giữ lá đảo dọc 12 lỗ NKM-7500ACái    63,569
Thanh giữ lá đảo ngang NKM-3000ACái    37,912
Thanh giữ lá đảo ngang NKM-5000ACái    35,430
Thanh giữ lá đảo ngang NKM-03500DCái    27,980
Thanh truyền động NKM-3000ACái    37,788
Thanh truyền động NKM-5000ACái    59,362
Thanh truyền động NKM-03500DCái    29,919
Thanh truyền động dọc NKM-3000CCái    98,253
Thanh truyền động dọc NKM-02500BCái    34,836
Thùng carton NKM-03500DCái   204,596
Thùng carton NKM-03500ACái   139,614
Thùng nước NKM-3000ACái   479,132
Thùng nước NKM-03500DCái   336,420
Tụ NKM-7500ACái    85,538
Bộ xả đáy NKM-03500DCái    41,102
Nút xả NKM-3000CCái    51,786
Bộ xả đáy NKM-5500ACái    39,754
Bộ xả đáy NKM-03500ACái    66,431
Bộ xả đáy NKM-03500ACái    66,431
Vỏ nhựa mặt đáy NKM-1130ACái    63,089
Vỏ nhựa bên hông NKM-5000CCái    89,797
Vỏ nhựa bên hông NKM-03500DCái    99,852
Vỏ nhựa bên hông NKM-1130ACái    90,276
Vỏ nhựa bên hông NKM-4500ACái   211,890
Vỏ nhựa bên hông NKM-5500ACái    97,457
Vỏ nhựa bên phải NKM-3000ACái   202,470
Vỏ nhựa bên phải NKM-3000BCái   283,742
Vỏ nhựa bên phải NKM-3000CCái   338,864
Hộp đựng bảng mạch điều khiển NKM-01500BCái    32,871
Vỏ nhựa bên phải NKM-02500BCái   343,458
Vỏ nhựa bên hông NKM-03500ACái    87,883
Vỏ nhựa mặt sau NKM-3000ACái   216,599
Vỏ nhựa mặt sau NKM-5000ACái   266,287
Vỏ nhựa mặt sau NKM-03500DCái   188,338
Vỏ nhựa mặt sau NKM-1300ACái   147,033
Vỏ nhựa mặt sau NKM-3000BCái   197,758
Vỏ nhựa mặt sau NKM-4500ACái   343,458
Vỏ nhựa mặt sau NKM-5500ACái   197,758
Vỏ nhựa mặt sau NKM-7500ACái   292,930
Vỏ nhựa mặt sau NKM-03500ACái   130,077
Vỏ nhựa bên trái NKM-3000ACái   202,470
Vỏ nhựa bên trái NKM-1300ACái   197,758
Vỏ nhựa bên trái NKM-3000BCái   283,742
Vỏ nhựa mặt trên NKM-5000CCái   192,107
Vỏ nhựa mặt trên NKM-03500DCái   421,018
Vỏ nhựa mặt trên NKM-1130ACái    61,376
Vỏ nhựa mặt trên NKM-3000BCái   197,758
Vỏ nhựa mặt trên NKM-3000CCái   125,365
Vỏ nhựa mặt trên NKM-4500ACái   183,628
Vỏ nhựa mặt trên NKM-5500ACái   183,628
Vỏ nhựa mặt trên NKM-7500ACái   439,395
Cánh quạt dưới NKM-01500BCái    58,318
Vỏ nhựa mặt trên NKM-02500BCái   125,365
Vỏ nhựa mặt trên NKM-04000CCái   121,823
Vỏ nhựa mặt trên NKM-03500ACái   112,248
Vỏ nhựa mặt trên NKM-03500ACái   112,248
Vỏ nhựa mặt trước NKM-3000ACái   411,833
Vỏ nhựa mặt trước NKM-5000ACái   266,287
Vỏ nhựa mặt trước NKM-03500DCái   216,599
Vỏ nhựa mặt trước NKM-1130ACái   216,599
Vỏ nhựa mặt trước NKM-1300ACái   148,916
Vỏ nhựa mặt trước NKM-3000BCái   329,677
Vỏ nhựa mặt trước NKM-3000CCái   276,851
Vỏ nhựa mặt trước NKM-4500ACái   338,864
Vỏ nhựa mặt trước NKM-5500ACái   202,470
Vỏ nhựa mặt trước NKM-7500ACái   480,737
Vỏ nhựa mặt trước NKM-02500BCái   311,302
Lưới bảo vệ trước NKM-01500BCái    34,836
Vỏ nhựa mặt trước NKM-03500ACái   207,179
Vỏ nhựa trước thùng nước NKM-3000CCái   125,365
Động cơ quạt NKM-7500ACái 1,606,135
Lồng quạt NKM-3000CCái   265,505
Động cơ quạt NKM-3000CCái 1,255,804
Động cơ quạt NKM-04000CCái 1,185,258
Động cơ quạt NKM-4500ACái 1,110,159
Động cơ quạt NKM-5000ACái   981,806
Động cơ quạt NKM-3000BCái   791,688
Động cơ quạt NKM-1130ACái   709,763
Động cơ quạt NKM-03500ECái   705,666
Thùng nước NKM-7500ACái   686,743
Thùng nước NKM-5000ACái   663,102
Miệng gió NKM-7500ACái   534,183
Động cơ quạt NKM-03500ACái   536,873
Thùng nước NKM-4500ACái   534,759
Thùng nước NKM-3000CCái   474,496
Thùng nước NKM-02500BCái   474,496
Thùng nước NKM-5000CCái   461,054
Thùng nước NKM-5500ACái   455,954
Thùng nước NKM-3000BCái   442,047
Vỏ nhựa mặt trên NKM-03500ECái   421,018
Vỏ nhựa bên trái NKM-02500BCái   338,864
Thùng nước NKM-03500ECái   336,420
Bảng mạch điều khiển NKM-3000BCái   294,776
Vỏ nhựa mặt trước NKM-01500BCái   269,961
Vỏ nhựa bên trái NKM-3000CCái   320,491
Thùng carton NKM-7500ACái   324,322
Thùng carton NKM-02500BCái   324,322
Thùng carton NKM-04000CCái   314,975
Miệng gió NKM-4500ACái   301,025
Bảng mạch điều khiển NKM-4500ACái   273,338
Vỏ nhựa bên trái NKM-7500ACái   292,930
Vỏ nhựa bên phải NKM-7500ACái   292,930
Lá đảo ngang NKM-01500BCái    39,898
Tấm làm mát sau NKM-3000BCái   269,304
Tấm làm mát sau NKM-02500BCái   291,160
Thùng carton NKM-3000CCái   282,261
Dây nguồn thường NKM-3000BCái   282,318
Thùng nước NKM-03500ACái   276,154
Thùng nước NKM-03500ACái   276,154
Thanh giữ lá đảo ngang NKM-01500BCái    36,424
Bơm nước NKM-7500ACái   275,425
Tấm làm mát sau NKM-5000CCái   305,791
Vỏ nhựa mặt sau NKM-5000CCái   266,287
Vỏ nhựa mặt trước NKM-5000CCái   266,287
Bơm nước NKM-5000CCái   271,632
Dây nguồn chống giật NKM-3000ACái   303,481
Dây nguồn chống giật NKM-7500ACái   303,481
Dây nguồn chống giật NKM-4500ACái   303,481
Thùng carton NKM-1300ACái   265,904
Vỏ nhựa mặt sau NKM-1130ACái   223,664
Bảng mạch điều khiển NKM-1130ACái   201,801
Dây nguồn chống giật NKM-5000ACái   303,481
Dây nguồn chống giật NKM-5000CCái   303,481
Thùng carton NKM-1130ACái   223,766
Dây nguồn chống giật NKM-03500DCái   303,481
Dây nguồn chống giật NKM-03500ECái   303,481
Thùng carton NKM-3000BCái   223,766
Bơm nước NKM-3000BCái   265,943
Miệng gió NKM-5500ACái   217,425
Vỏ nhựa mặt trước NKM-03500ECái   216,599
Thùng carton NKM-5000ACái   218,493
Thùng carton NKM-5000CCái   218,493
Thùng carton NKM-4500ACái   204,596
Thùng carton NKM-03500ECái   204,596
Vỏ nhựa mặt sau NKM-04000CCái   202,470
Máng hứng nước NKM-7500ACái   191,282
Thùng carton NKM-5500ACái   199,804
Vỏ nhựa bên trái NKM-01500BCái   286,039
Dây nguồn thường NKM-02500BCái   282,318
Cảm biến mực nước NKM-5500ACái    97,385
Bơm nước NKM-5500ACái   265,943
Vỏ nhựa mặt trên NKM-5000ACái   192,107
Bảng nhựa khiển NKM-01500BCái    38,828
Bơm nước NKM-1130ACái   199,599
Kênh phân phối nước NKM-3000ACái   181,387
Vỏ nhựa mặt sau NKM-03500ECái   188,338
Vỏ nhựa mặt trên NKM-3000ACái   183,628
Thùng carton NKM-3000ACái   185,430
Vỏ nhựa mặt trước NKM-04000CCái   148,916
Bơm nước NKM-03500ACái   271,632
Công tắc tốc độ NKM-5000CCái    60,311
Vỏ nhựa mặt sau NKM-1130ACái   223,664
Bảng mạch nguồn NKM-01500BCái   292,829
Vỏ nhựa bên phải NKM-04000CCái   140,911
Vỏ nhựa bên trái NKM-04000CCái   139,496
Cánh quạt NKM-02500BCái   140,092
Cánh quạt NKM-03500ECái   136,259
Tấm làm mát hông NKM-5000ACái   129,509
Cánh quạt NKM-04000CCái   125,717
Thùng nước NKM-1130ACái   122,481
Bánh xe có khóa NKM-3000CCái    84,763
Mút xốp NKM-03500ECái   118,530
Mút xốp NKM-03500DCái   118,530
Tấm làm mát sau NKM-03500ECái   125,007
Động cơ đảo NKM-3000BCái   113,631
Lưới lọc hông NKM-7500ACái   116,248
Miệng gió NKM-1130ACái   115,192
Lưới lọc hông NKM-3000ACái   113,963
Tấm làm mát sau NKM-03500ACái   127,507
Cảm biến mực nước NKM-5000ACái    97,385
Cảm biến mực nước NKM-5000CCái    97,385
Tấm làm mát sau NKM-1130ACái   116,083
Nắp vỏ nhựa trên NKM-03500ECái    98,253
Kênh phân phối nước NKM-3000BCái   181,387
Vỏ nhựa bên trái NKM-03500ECái    99,852
Vỏ nhựa bên phải NKM-03500ECái    99,852
Chân đỡ NKM-5500ACái    97,658
Động cơ đảo NKM-5000ACái   134,456
Động cơ đảo NKM-5000CCái   134,456
Dây nguồn thường NKM-1130ACái   282,318
Động cơ đảo NKM-3000CCái   113,631
Động cơ đảo NKM-7500ACái   113,631
Lưới lọc NKM-03500ECái    94,824
Thanh đỡ động cơ quạt NKM-03500ECái    93,771
Máng hứng nước sau NKM-3000BCái    94,298
Động cơ đảo NKM-5500ACái   134,456
Động cơ đảo NKM-02500BCái    90,058
Lưới lọc hông NKM-4500ACái    91,400
Động cơ đảo NKM-1130ACái    90,058
Động cơ đảo NKM-3000ACái   113,631
Động cơ đảo NKM-4500ACái   113,631
Động cơ đảo NKM-04000CCái    90,058
Dây nguồn thường NKM-03500ACái   282,318
Cảm biến mực nước NKM-3000CCái    97,385
Cánh quạt NKM-03500ACái   115,277
Vỏ nhựa bên hông NKM-5000ACái    89,797
Điều khiển từ xa NKM-02500BCái    81,879
Mút xốp NKM-5000CCái    85,689
Hộp đựng bảng mạch điều khiển NKM-3000BCái    85,538
Thanh đỡ động cơ quạt NKM-3000BCái    85,538
Động cơ đảo NKM-03500ACái   134,456
Khung đỡ động cơ đảo Cái    28,511
Cảm biến mực nước NKM-03500ACái    97,385
Lồng quạt NKM-1130ACái    83,262
Cánh quạt NKM-1130ACái    86,278
Động cơ đảo NKM-03500DCái   113,631
Động cơ đảo NKM-03500ECái   113,631
Thanh đỡ động cơ quạt NKM-5000ACái    82,350
Cột nhựa NKM-5000ACái    82,350
Thanh đỡ động cơ quạt NKM-4500ACái    80,984
Cảm biến mực nước NKM-03500DCái    97,385
Thanh báo chỉ mực nước NKM-03500DCái    80,984
Lưới lọc hông NKM-03500ECái    81,787
Cảm biến mực nước NKM-03500ECái    97,385
Thanh báo chỉ mực nước NKM-03500ECái    80,984
Máng hứng nước sau NKM-3000ACái    80,466
Cảm biến mực nước NKM-3000ACái    97,385
Cảm biến mực nước NKM-7500ACái    97,385
Phao cơ NKM-7500ACái    80,074
Cảm biến mực nước NKM-4500ACái    97,385
Thanh giữ tấm làm mát sau NKM-03500ACái    69,087
Tấm làm mát hông NKM-03500ACái    83,910
Tấm làm mát hông NKM-03500ECái    83,394
Điều khiển từ xa NKM-01500BCái    81,879
Vỏ nhựa bên phải NKM-01500BCái   286,957
Kênh phân phối nước NKM-3000CCái    66,431
Thanh giữ tấm làm mát NKM-3000BCái    66,787
Cảm biến mực nước NKM-3000BCái    97,385
Tụ NKM-5000ACái    94,298
Tụ NKM-5000CCái    94,298
Lưới nhựa tròn NKM-5500ACái    64,154
Thanh giữ lá đảo ngang NKM-7500ACái    63,569
Lưới bảo vệ trước NKM-5000ACái    62,789
Khung thùng nước NKM-1130ACái    62,502
Công tắc tốc độ NKM-5000ACái    60,311
Công tăc bơmCái    60,075
Công tăc đảo NKM-5000ACái    60,075
Kênh phân phối nước sau NKM-03500ACái    60,547
Kênh phân phối nước sau NKM-7500ACái    59,600
Thanh truyền động NKM-5000CCái    59,362
Lưới lọc hông NKM-3000BCái    58,972
Vỏ nhựa mặt trên NKM-01500BCái   121,823
Thanh truyền động dọc NKM-01500BCái    58,415
Lá đảo dọc NKM-02500BCái    58,694
Kênh phân phối nước sau NKM-5000ACái    56,995
Thanh truyền động ngang NKM-01500BCái    58,415
Cánh quạt trên NKM-01500BCái    58,318
Lá đảo dọc NKM-01500BCái    41,388
Tụ NKM-02500BCái    94,298
Tụ NKM-04000CCái    94,298
Công tắc tốc độ NKM-03500ACái    60,311
Lá đảo dọc NKM-3000CCái    54,551
Nút xả NKM-3000ACái    66,431
Tụ NKM-3000ACái    53,680
Nút xả NKM-7500ACái    66,431
Điều khiển từ xa NKM-7500ACái    51,143
Kênh phân phối nước hông NKM-4500ACái    53,680
Nút xả NKM-4500ACái    66,431
Tụ NKM-4500ACái    94,298
Nắp châm nước NKM-5000ACái    53,911
Nắp châm nước NKM-5000CCái    53,911
Tụ NKM-3000BCái    53,680
Máng hứng nước hông NKM-3000BCái    53,911
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-01500BCái    29,965
Bơm nước NKM-01500BCái   199,599
Lưới bảo vệ trước NKM-03500BCái    53,680
Máng hứng nước hông NKM-3000ACái    51,042
Lá đảo dọc NKM-7500ACái    51,042
Thanh giữ lá đảo dọc 10 lỗ NKM-7500ACái    51,042
Tai quấn dây nguồn NKM-3000ACái    50,365
Lưới lọc NKM-1130ACái    44,315
Thanh giữ tấm làm mát sau NKM-5000ACái    44,130
Thanh giữ tấm làm mát sau NKM-5000CCái    44,130
Thanh truyền động NKM-5500ACái    43,944
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-5500ACái    44,130
Tụ NKM-03500ACái   112,734
Thanh đỡ động cơ quạt NKM-03500ACái    44,537
Thanh truyền động NKM-7500ACái    43,471
Thùng nước NKM-01500BCái   191,707
Hộp đựng bảng mạch điều khiển NKM-5500ACái    42,997
Thanh giữ lá đảo dọc 9 lỗ NKM-7500ACái    51,042
Lá đảo ngang NKM-7500ACái    42,216
Bánh xe có khóa NKM-04000CCái    43,147
Bảng nhựa khiển NKM-03500ACái    41,133
Thanh giữ lá đảo ngang NKM-4500ACái    41,260
Nút xả NKM-03500ECái    41,102
Công tắc bơm, đảo NKM-03500ACái    43,944
Bánh xe có khóa NKM-03500ACái    41,634
Hộp đựng bảng mạch điều khiển NKM-4500ACái    39,754
Tụ NKM-03500DCái    53,680
Tụ NKM-03500ECái    39,754
Bánh xe có khóa NKM-01500BCái    61,536
Nắp châm nước NKM-03500ACái    53,911
Thanh truyền động NKM-4500ACái    39,262
Kênh phân phối nước hông NKM-5000ACái    39,018
Máng hứng nước sau NKM-5000ACái    38,906
Máng hứng nước hông NKM-5000ACái    38,906
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-4500ACái    37,912
Lá đảo ngang NKM-4500ACái    37,912
Nút xả NKM-5000ACái    53,680
Nút xả NKM-5000CCái    53,680
Bánh xe không khóa NKM-03500ACái    42,519
Tai quấn dây nguồn NKM-1130ACái    37,296
Máng hứng nước sau NKM-03500DCái    37,417
Máng hứng nước hông NKM-03500DCái    37,417
Máng hứng nước sau NKM-03500ECái    37,417
Máng hứng nước hông NKM-03500ECái    37,417
Thanh giữ tấm làm mát hông NKM-5000ACái    37,417
Thanh giữ tấm làm mát hông NKM-5000CCái    37,417
Lá đảo dọc NKM-5500ACái    37,417
Thanh truyền động ngang NKM-02500B     36,312
Máng hứng nước hông NKM-4500ACái    35,925
Thanh giữ lá đảo ngang NKM-5000CCái    35,430
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-3000CCái    35,183
Công tắc nguồn NKM-1130ACái    34,836
Thanh truyền động ngang NKM-3000CCái    34,836
Tai quấn dây nguồn NKM-5000ACái    34,836
Hộp đựng động cơ đảo NKM-3000BCái    34,836
Thanh truyền động NKM-3000BCái    34,836
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-02500BCái    34,934
Lưới che bảo vệ lồng quạt NKM-02500BCái    34,836
Lá đảo ngang NKM-5500ACái    34,934
Thanh giữ lá đảo ngang NKM-5500ACái    34,934
Kênh phân phối nước hông NKM-03500ACái    40,861
Lá đảo dọc NKM-03500ECái    34,435
Bánh xe có khóa NKM-03500ECái    34,878
Lá đảo ngang NKM-03500ECái    33,939
Lá đảo ngang NKM-3000CCái    33,441
Bánh xe không khóa NKM-03500ECái    33,317
Lá đảo ngang NKM-3000BCái    32,945
Lá đảo dọc NKM-3000BCái    32,945
Bánh xe không khóa NKM-01500BCái    51,525
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-5000CCái    35,430
Hộp đựng bảng mạch điều khiển NKM-03500ECái    32,376
Nút vặn NKM-5000ACái    32,376
Núm vặn tốc độ NKM-03500ACái    32,376
Lá đảo ngang NKM-5000ACái    31,952
Lá đảo dọc NKM-5000ACái    31,952
Lá đảo dọc NKM-04000CCái    30,464
Thanh truyền động NKM-03500ECái    29,919
Nút xả NKM-3000BCái    29,919
Nút xả NKM-04000CCái    53,680
Núm vặn bơm, đảo NKM-03500ACái    29,919
Thanh đỡ động cơ đảo NKM-1130ACái    29,426
Thanh giữ lá đảo ngang NKM-1130ACái    28,972
Thanh giữ bơm NKM-4500ACái    28,972
Lá đảo ngang NKM-04000CCái    28,972
Thanh truyền động NKM-1130ACái    28,885
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-1130ACái    28,924
Lá đảo ngang NKM-1130ACái    28,724
Lá đảo ngang NKM-03500ACái    28,972
Thanh báo chỉ mực nước NKM-7500ACái    28,443
Lưới bảo vệ trước NKM-03500DCái    28,443
Lưới bảo vệ trước NKM-03500ECái    28,443
Thanh giữ tấm làm mát hông NKM-03500ACái    28,477
Lá đảo dọc NKM-1130ACái    28,062
Miếng dán chỉ mực nước NKM-03500DCái    27,951
Miếng dán chỉ mực nước NKM-03500ECái    27,951
Đường dây để kết nối máy bơm NKM-04000CCái    27,951
Lá đảo dọc NKM-03500ACái    27,980
Thanh báo chỉ mực nước NKM-03500ACái    27,951
Thanh giữ lá đảo ngang NKM-3000BCái    27,482
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-3000BCái    27,482
Dây nối motor 1 NKM-04000CCái    27,461
Dây nối motor 2 NKM-04000CCái    27,461
Dây nối motor 3 NKM-04000CCái    27,461
Thanh giữ lá đảo ngang NKM-03500ACái    36,920
Thanh truyền động NKM-03500ACái    36,804
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-03500ACái    36,920
Thanh giữ lá đảo dọc NKM-04000CCái    32,945
Tai quấn dây nguồn NKM-03500ECái    25,985
Bảng nhựa khiển NKA-03500ACái    64,142
Bảng nhựa khiển NKA-05000ACái    42,754
Bảng nhựa khiển NKA-05000BCái    42,754
Bảng nhựa khiển NKA-05000CCái    42,754
Bảng nhựa khiển NKA-05000DCái    42,754
Bảng nhựa khiển NKA-00800ACái    42,754
Bảng nhựa khiển NKA-03500DCái    80,583
Bảng nhựa khiển NKA-03500BCái    64,142
Bảng nhựa khiển NKA-07500ACái    66,075
Bảng mạch nguồn NKA-05000BCái   185,820
Bảng mạch nguồn NKA-05000DCái   185,820
Bảng mạch nguồn NKA-06000BCái