Khuyến mãi Khuyến mãi
CHỨNG NHẬN MÁY LỌC NƯỚC KASUTO - CHUẨN NƯỚC UỐNG BỘ Y TẾ

CHỨNG NHẬN MÁY LỌC NƯỚC KASUTO - CHUẨN NƯỚC UỐNG BỘ Y TẾ

An Phúc Lộc
Th 7 02/05/2020
Nội dung bài viết

Máy lọc nước Kasuto được sản xuất bởi tập đoàn Đại Việt được viện y tế cộng đồng HCM - Thuộc bộ Y tế chứng nhận đạt chuẩn nước uống trực tiếp và nước uống đóng chai cho thương hiệu máy lọc nước Kasuto. 

" Rất nhiều thương hiệu lọc nước trên thị trường kém chất lượng chỉ lấy 1 chai nước mang đi kiểm định rồi tuyên bố máy lọc nước đã được kiểm định là không có cơ sở vì phiếu kiểm nghiệm chỉ có giá trị với chai nước mang đi kiểm nghiệm"

CHỨNG NHẬN MÁY LỌC NƯỚC KASUTO - CHUẨN NƯỚC UỐNG BỘ Y TẾ

CHỨNG NHẬN MÁY LỌC NƯỚC KASUTO - CHUẨN NƯỚC UỐNG BỘ Y TẾ

CHỨNG NHẬN MÁY LỌC NƯỚC KASUTO - CHUẨN NƯỚC UỐNG BỘ Y TẾ

CHỨNG NHẬN MÁY LỌC NƯỚC KASUTO - CHUẨN NƯỚC UỐNG BỘ Y TẾ

 

Hỏi đáp - Bình luận Facebook

Nội dung bài viết